Import e-zwolnień lekarskich z PUE ZUS

Od 2016 roku rozpoczęto korzystanie z elektronicznych zwolnień lekarskich. System wFirma.pl posiada funkcję importu zwolnień lekarskich z systemu ZUS PUE.

Eksport e-zwolnień z ZUS PUE

Import e-zwolnień możliwy jest, jeśli pracodawca ma utworzone konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu się do systemu ZUS PUE należy przejść do zakładki PANEL PŁATNIKA » ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE.  

 

import e-zwolnień -  PUE ZUS

 

Następnie zwolnienie lekarskie danego pracownika należy zaznaczyć po prawej stronie » EKSPORTUJ.

 import e-zwolnień - eksport

 

 

W ten sposób zostanie wygenerowany i pobrany plik w formacie CSV.

Import e-zwolnień do systemu wFirma.pl

W kolejnym kroku należy zalogować się do systemu wFirma.pl i przejść do zakładki KADRY » GRAFIK » IMPORT E-ZWOLNIEŃ.

 

import e-zwolnień - grafik

 

W oknie importu zwolnienia należy nacisnąć przycisk PRZEGLĄDAJ i wybrać zapisany wcześniej plik CSV.

 

import e-zwolnień - przęglądanie

 

Po wybraniu odpowiedniego pliku pojawi się okno z wykazem pracowników, których zwolnienie lekarskie zostało pobrane z PUE ZUS. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, należy nacisnąć ZAPISZ.

 import e-zwolnień - importowanie do systemu

 

Po zapisaniu, do systemu zostanie zaimportowana nieobecność pracownika. Będzie widniała w zakładce KADRY » GRAFIK w widoku miesięcznym.

 

import e-zwolnień - widok grafiku

 

W celu sprawdzenia, lub poprawy wprowadzonych danych, należy nacisnąć na imię i nazwisko pracownika. W oknie szczegółów należy przejść do zakładki CZAS PRACY » MENU » NIEOBECNOŚCI.

 import e-zwolnień - widok w szczegółach pracownika

 Nieobecność pracownika zaimportowana z PUE ZUS będzie oznaczona ikoną.