Jak dodać urlop ojcowski pracownika w systemie wfirma.pl?

Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu urlopu ojcowskiego? Jak dodać urlop ojcowski pracownika? Czy zasiłek macierzyński wypłaca pracodawca czy ZUS?

 

Pracownik może otrzymać zasiłek macierzyński, w tym przypadku ojcowski, i skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 14 dni (kalendarzowych), który przysługuje w ciągu 24 miesięcy od urodzenia się dziecka. Urlop może być wykorzystany jednorazowo lub nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski jest płatny z funduszu ZUS.

Aby dodać urlop ojcowski, należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika), następnie w EWIDENCJA CZASU PRACY. Wprowadzenie nieobecności pracownika może odbyć się jedną z trzech ścieżek:

  • MENU » ECP » Akcje » Nieobecność,

  • MENU » GRAFIK » prawy przycisk myszy na grafiku » Dodaj nieobecności,
  • MENU » NIEOBECNOŚCI » Dodaj nieobecność.

W nowo wygenerowanym oknie należy uzupełnić:

  • okres: 2 tygodnie kalendarzowe bądź 7 dni kalendarzowych,

  • rodzaj: urlop ojcowski,

  • rodzaj świadczenia i przerwy: 327 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski - wynagrodzenie