0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niepomniejszanie składnika wynagrodzenia

Wielkość tekstu:

Pracownik dostaje co miesiąc prowizję od sprzedaży. Wprowadzam kwotę w dodatkach i potrąceniach, ale na liście płac dodatek ten jest pomniejszony. Co zrobić by składnik został naliczony w pełnej wysokości?

 

Podczas wprowadzania dodatku do wynagrodzenia w oknie Dodawanie składnika wynagrodzeń należy zwrócić uwagę na zakładkę ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI.

Niepomniejszanie składnika wynagrodzenia za czas nieobecności

Ustalone w tej zakładce zasady pomniejszania wartości wprowadzonego składnika pozwolą na prawidłowe naliczenie go na liście płac. Jeżeli w trakcie miesiąca pracownik był nieobecny np. z powodu urlopu wypoczynkowego to powinien on być odznaczony. Odznaczenie pozycji urlop wypoczynkowy sprawi, że wprowadzona kwota brutto nie będzie z jego powodu ulegała zmianie.

Niepomniejszanie składnika wynagrodzenia - urlop wypoczynkowy

Dodatek w razie pracy tylko przez część miesiąca - zakładka zaawansowane

W przypadku, gdy dodawany składnik nie ma być pomniejszany proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni (np. w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca), należy przejść do okna modyfikowania składnika i w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję “nie pomniejszaj w miesiącach granicznych umowy”.

Niepomniejszanie składnika wynagrodzenia - lista płac

Oznaczenie tej opcji spowoduje niepomniejszanie składnika wynagrodzenia na liście płac.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów