Umowa o pracę nakładczą w systemie wfirma.pl

Czy w systemie wfirma.pl możliwa do rozliczenia będzie umowa o pracę nakładczą? W jaki sposób określić, aby przy wyliczaniu wynagrodzenia nie była naliczana składka wypadkowa?

 

W systemie wfirma.pl możliwe jest dodanie umowy o pracę nakładczą. Aby to zrobić wystarczy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ.  W oknie, które się otworzy należy przejść do zakładki ZUS. Tam po wyborze kodu “02 00 -  osoba wykonująca pracę nakładczą” , wówczas pojawi się pole z możliwością zaznaczenia dobrowolnej składki chorobowej. Wypadkowa automatycznie nie będzie uwzględniana podczas wyliczania wynagrodzenia.

umowa o pracę nakładczą - składki naliczane z wynagrodzenia

Na liście płac podstawa naliczania składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (o ile nie zostało zaznaczone) powinna pozostać zerowa.

umowa o pracę nakładczą w liście płąc

Na podstawie listy płac powinien się również prawidłowo wygenerować raport RCA.

umowa o pracę nakładczą w RCA