Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury (podwójną płatność)?

Dokonując rozliczeń zapłaty za fakturę omyłkowo ta sama faktura została rozliczona dwa razy. W wyniku czego rozliczona kwota została ujęta ze znakiem minus w pozycji Zapłacono. Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury? 

 

W takiej sytuacji należy odszukać podwójnie rozliczoną fakturę w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ jeśli dokonano podwójnego rozliczenia faktury sprzedaży bądź w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE jeśli podwójne rozliczenie dotyczy faktury kosztowej. Następnie należy kliknąć na numer dokumentu. Wówczas wyświetli się okno dotyczące wprowadzonego wydatku, gdzie należy przejść do zakładki PŁATNOŚCI, w której znajduje się informacja o rozliczeniu faktury.

Podwójne rozliczenie faktury - jak sprawdzić

W kolejny kroku należy zaznaczyć błędną płatność i z paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ. Wówczas płatność zostanie usunięta. 

podwójne rozliczenie faktury