Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury (podwójną płatność)?

Dokonując rozliczeń zapłaty za fakturę omyłkowo ta sama faktura została rozliczona dwa razy. W wyniku czego rozliczona kwota została ujęta ze znakiem minus w pozycji Zapłacono. Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury? 

 

W takiej sytuacji należy odszukać podwójnie rozliczoną fakturę w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ jeśli dokonano podwójnego rozliczenia faktury sprzedaży bądź w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE jeśli podwójne rozliczenie dotyczy faktury kosztowej. Następnie należy kliknąć na numer dokumentu. Wówczas wyświetli się okno dotyczące wprowadzonego wydatku, gdzie należy przejść do zakładki PŁATNOŚCI, w której znajduje się informacja o rozliczeniu faktury.

Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury?

W kolejny kroku należy zaznaczyć błędną płatność i z paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ. Wówczas płatność zostanie usunięta. 

Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn