Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury (podwójną płatność)?

Dokonując rozliczeń zapłaty za fakturę omyłkowo ta sama faktura została rozliczona dwa razy. W wyniku czego rozliczona kwota została ujęta ze znakiem minus w pozycji Zapłacono. Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury? 

 

W takiej sytuacji nleży odszukać podwójnie rozliczoną fakturę w zakładce PRZYCHODY jeśli dokonano podwójnego rozliczenia faktury sprzedaży bądź w zakładce WYDATKI jeśli podwójne rozliczenie dotyczy faktury kosztowej. Po czym proszę kliknąć na numer dokumentu.

Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury?

Wówczas wyświetli się okno dotyczące wprowadzonego wydatku. Proszę przejść do zakładki PŁATNOŚCI, w której znajduje się informacja o rozliczeniu faktury.

Podwójne rozliczenie faktury - jak sprawdzić

Proszę zaznaczyć błędną płatność i z paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ. Wówczas płatność zostanie usunięta. 

Jak usunąć podwójne rozliczenie faktury?