Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - rozliczenie w systemie

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - podczas urlopu macierzyńskiego osoba prowadząca działalność podlega obowiązkowo wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne.

 Procedurę dotyczącą wprowadzenia zasiłku w systemie i pomniejszania składek przedsiębiorca uruchamia dopiero w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu zasiłku. Do tego czasu nie wprowadza zmian w systemie i nie pomniejsza opłacanych standardowo składek.

Sporządzenie deklaracji wyrejestrowujące i zgłoszeniowej

Jeżeli przedsiębiorca opłacał dotychczas składki na ubezpieczenia społeczne, w dniu otrzymania zasiłku macierzyńskiego powinien sporządzić wyrejestrowanie z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Deklarację tę można sporządzić poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Datą ustania ubezpieczeń będzie dzień urodzenia dziecka/ci. Kod przyczyny wyrejestrowania to 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - ZUS ZWUA

Kolejnym krokiem powinno być wygenerowanie deklaracji zgłoszeniowej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - zgłoszenie na ZZA

Data powstania objęcia tym ubezpieczeniem to również dzień, w którym przyznano zasiłek macierzyński.
Wszystkie wygenerowane deklaracje przekazuje się do ZUSu w terminie 7 dni od daty wyrejestrowania/zgłoszenia.

Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych

Do czasu wypłaty zasiłku lub otrzymania decyzji o jego przyznaniu płatnik powinien opłacać składki w standardowych PEŁNYCH kwotach. Dopiero w momencie otrzymania wypłaty lub decyzji o przyznaniu zasiłku ma on prawo pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne o dni, w których obowiązywało go wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.

Pomniejszenie kwoty zobowiązań jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca opłacał składki od standardowej podstawy wymiaru składek.

W takiej sytuacji należy sporządzić deklarację korygującą do sporządzonego już rozliczenia. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po pojawieniu się okna należy zaznaczyć opcję “częściowe składki“, a następnie w polu, które się pojawi, wprowadzić liczbę dni podlegania pod wszystkie ubezpieczenia.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - częściowe składki

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a zmiana schematu opłacania składek

Po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, w którym przyznano zasiłek, należy zmienić schemat opłacania składek w kolejnych miesiącach. Można to zrobić poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS, gdzie w polu schemat należy wybrać "Tylko zdrowotne", a w przypadku posiadania prawa do opłacania preferencyjnych składek - Tylko zdrowotne - 2-letnia ulga dla nowych firm, zaś w przypadku korzystania ze  składek od przychodu "Tylko zdrowotne - Składki od przychodu". Dzięki temu na deklaracjach rozliczeniowych wykazana będzie wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - schemat składek

Obowiązek przekazywania deklaracji a zasiłek macierzyński przedsiębiorcy 

Gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników oraz nie wystąpią żadne zdarzenia, które mają wpływ na deklaracje (nic nie ulega zmianie), po przekazaniu pierwszej deklaracji z wykazaniem wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne może skorzystać ze zwolnienia z przekazywania kolejnych deklaracji rozliczeniowych do ZUS. Pomimo tego deklaracje należy dodawać w systemie oraz wprowadzać informację o opłaceniu (funkcja ROZLICZ), chociażby w celu poprawnego wyliczenia podatku dochodowego lub wykazania składek w zeznaniu rocznym.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy w okresie preferencyjnych składek

Przedsiębiorca, którego zasiłek macierzyński obliczony został w kwocie niższej niż 1000 zł netto, może liczyć na podwyższenie zasiłku do tej kwoty, jest to tzw. świadczenie rodzicielskie. Zasada ta dotyczy głównie przedsiębiorców w okresie preferencyjnego ZUS. W takiej sytuacji są oni zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej, stąd konieczność wykonania dodatkowych kroków w systemie.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZWUA z datą porodu START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ i z kodem przyczyny wyrejestrowania 600.

Następnie należy zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA tworzonym poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ z dotychczas obowiązującym kodem tytułu ubezpieczenia (przy preferencyjnych składkach jest to 05 70 x x).

Jeżeli przedsiębiorca przed porodem nie przebywał na zwolnieniu lekarskim deklarację za miesiąc, w którym nastąpił poród należy wygenerować z użyciem funkcji “częściowe składki”. W tym celu należy przejść do zakładki START » DEKLARACJE » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ i zaznaczyć opcję "częściowe składki" wpisując ilość dni kalendarzowych prowadzenia działalności w danym miesiącu. Dzięki temu składki na ubezpieczenie społeczne zostaną naliczone proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności. Składkę zdrowotną za ten miesiąc należy zapłacić w całości, gdyż jest ona niepodzielna.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej przysługuje wyłącznie za pełne miesiące, stąd konieczność dokonania kolejnej zmiany w zakresie zgłoszenia do ZUS. Należy ponownie wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z datą pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpił poród, w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600.

Następnie dokonuje się ostatecznego zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZZA z datą taką samą jak na ZWUA, czyli pierwszy dzień miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił poród, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 x x, czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Wszystkie wygenerowane deklaracje przekazuje się do ZUS w terminie 7 dni od daty wyrejestrowania/zgłoszenia.

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ze składką zdrowotna należy zmienić schemat składek. W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS należy wybrać odpowiedni schemat składek - "Tylko zdrowotne", dodatkowo zaznacza się opcję "zwolnienie ze składki zdrowotnej". W części zaawansowane ustawia się kod tytułu ubezpieczenia 05 80 x x.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy w wysokości świadczenia rodzicielskiego

Po tych krokach  na deklaracji DRA będzie wykazana podstawa składki zdrowotnej, ale sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0 zł.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska