Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca często zmuszony jest do odbywania podróży w ramach prowadzonej działalności. Jednym z wydatków, które podatnik może uznać za koszty uzyskania przychodów są diety w podróży służbowej przedsiębiorcy. Dieta określa limit na pokrycie kosztów wyżywienia. Należy pamiętać o tym, że nie mogą one przekraczać wysokości diet przewidzianych dla pracowników.Aktualna stawka przy diecie krajowej wynosi 30 zł. Wysokość diety za podróż zagraniczną jest uzależniona od państwa, do którego odbył podróż przedsiębiorca. Obowiązujące stawki można znaleźć w artykule Diety zagraniczne.

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Diety przysługujące przedsiębiorcy księgowane są poprzez wystawienie w systemie dowodu wewnętrznego. Dowód można wystawić w zakładce: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Jako schemat księgowy należy wybrać: Koszty prowadzenia działalności.

W polu Opis należy wskazać:

  • charakter wydatku - dieta
  • cel podróży
  • miejsce 
  • czas trwania.

Wybór schematu Koszty prowadzenia działalności spowoduje pojawienie się zapisu w kolumnie 13 KPiR “Pozostałe wydatki”.

Drukowanie dowodu wewnętrznego

Wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzucone w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Aby wydrukować wystawiony dowód wewnętrzny należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Należy zaznaczyć dany dokument, a następnie wybrać opcję Drukuj.

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - rozliczenie