0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca często zmuszony jest do odbywania podróży w ramach prowadzonej działalności. Jednym z wydatków, które podatnik może uznać za koszty uzyskania przychodów są diety w podróży służbowej przedsiębiorcy. Dieta określa limit na pokrycie kosztów wyżywienia. Należy pamiętać o tym, że nie mogą one przekraczać wysokości diet przewidzianych dla pracowników.

Aktualna stawka przy diecie krajowej wynosi 30 zł. Wysokość diety za podróż zagraniczną jest uzależniona od państwa, do którego odbył podróż przedsiębiorca. Obowiązujące stawki można znaleźć w artykule: Diety zagraniczne - ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej.

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy?

Diety przysługujące przedsiębiorcy księgowane są poprzez wystawienie w systemie dowodu wewnętrznego. Dowód można wystawić w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Jako schemat księgowy należy wybrać: KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - rozliczanie diety na dokumencie DW

W polu NAZWA TOWARU, OPŁATY LUB TYTUŁ I CEL WYDATKU należy wprowadzić opis wskazując na:

  • charakter wydatku - dieta,
  • cel podróży,
  • miejsce,
  • czas trwania.

Wybór schematu KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI spowoduje zaksięgowanie wydatku w kolumnie 13 KPiR “Pozostałe wydatki”.

Drukowanie dowodu wewnętrznego

W przypadku podatników prowadzących dokumentację firmowa w formie papierowej, wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzuconej przez Księgę Przychodów i Rozchodów.

Aby wydrukować wystawiony dowód wewnętrzny należy go zaznaczyć (w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE) i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ.

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - drukowanie dokumentu DW wystawionego w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów