Jak zaksięgować fakturę za hotel?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyłem usługę poza miejscem zamieszkania. Czy od otrzymanej faktury za hotel mogę odliczyć podatek VAT? Jak zaksięgować fakturę za hotel?

 

Zgodnie z ustawą o VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do faktur za usługi noclegowe. Fakturę za nocleg można wprowadzić do systemu na dwa sposoby (ostateczny wybór sposobu księgowania należy do Pana).

Fakturę za hotel można wprowadzić do systemu według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Wartość brutto z faktury należy wpisać w polu RAZEM. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Faktura za hotel - jak poprawnie ją rozliczyć?

Fakturę można również wprowadzić do systemu według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » RODZAJ WYDATKU: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Wartość brutto z faktury należy ująć w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać stawkę VAT NIE PODL. Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Faktura za hotel - jak należy zaksięgować?

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka