0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - jak wprowadzić?

Wielkość tekstu:

W wyniku niektórych sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, co następuje np. przy rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT bądź w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów będących firmowymi środkami trwałymi. 

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT jeżeli wystąpi zmiana przeznaczenia środka trwałego wykorzystywanego w działalności w okresie tzw. korekty, podatnik zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych in plus lub in minus, wykazując jej wartość w deklaracji VAT.
Wyjaśnienie zasad i okresów wyliczania korekty podatku naliczonego od nabyć pojazdów będących środkami trwałymi zostało przedstawione szczegółowo w artykułach:
Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT
Wycofanie samochodu osobowego z firmy - skutki w VAT

Jak wprowadzić korektę podatku naliczonego od nabyć środków trwałych? 

Wartość korekty podatku VAT należy wyliczyć samodzielnie poza systemem. Następnie, aby uwzględnić korektę podatku VAT naliczonego od nabyć środków trwałych bezpośrednio w deklaracji VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, zaznaczyć opcje BRAK KONTRAHENTA, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD NABYĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH oraz wprowadzić kwotę korekty (na plus lub na minus) w polu PODATEK NALICZONY. Dodatkowo, gdy korekta dotyczy wycofania towarów na cele osobiste czy rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej, należy zaznaczyć opcję WEW

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - dodawanie wpisu do rejestru

Podczas generowania pliku JPK_V7M/V7K, kwota korekty zostanie wykazana w poz. 44 "Korekta podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych".

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - wpis w deklaracji

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych jako koszt lub przychód podatkowy

Wartość wyliczonej korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu, który należy ująć w KPiR na podstawie dowodu wewnętrznego w zależności od rodzaju korekty:

  • korekta podatku naliczonego in minus - należy wystawić DW dokumentujący wydatek przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy ustawić KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. Wystawiony w ten sposób dowód wewnętrzny będzie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - wydatki

  • korekta podatku naliczonego in plus - należy wystawić DW dokumentujący przychód przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), gdzie jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy ustawić POZOSTAŁE PRZYCHODY. Wystawiony w ten sposób dowód wewnętrzny będzie ujęty w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych - przychody

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów