Ulepszenie środka trwałego

W celu wprowadzenia ulepszenia do pozycji znajdującej się w ewidencji środków trwałych firmy, należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako Rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego ulepszenie dotyczy.

ulepszenie środka trwałego

Zapis taki trafi do Rejestru zakupu VAT oraz do deklaracji VAT za dany okres. Pod taką deklarację można podpiąć kopię dokumentu potwierdzającego ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego oznacza zwiększenie jego wartości i tym samym powiększeniu ulegnie również kwota jego amortyzacji, trafiająca do Księgi Przychodów i Rozchodów. Plan amortyzacji można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Kopie faktur dokumentujących ulepszenie należy podpiąć pod dokument OT- przyjęcia środka trwałego.