0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie środka trwałego

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest zaksięgowanie faktury za zakup środka trwałego wraz z automatycznym wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, jak również faktury za jego ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego- księgowanie

W celu wprowadzenia ulepszenia do pozycji znajdującej się w ewidencji środków trwałych firmy, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego ulepszenie dotyczy.

Ulepszenie środka trwałego - wprowadzenie do systemu

Tylko jeżeli wartość wydatków na rozbudowę lub modernizację środka trwałego przekracza 10 000 zł, ma miejsce ulepszenie środka trwałego. Wydatki o niższej wartości stanowią bezpośredni koszt podatkowy.

Ulepszenie środka trwałego - ujęcie w ewidencjach

Zapis trafi do Rejestru VAT zakupu oraz do deklaracji VAT za dany okres. Ulepszenie środka trwałego oznacza zwiększenie jego wartości i tym samym powiększeniu ulegnie również kwota jego amortyzacji, trafiająca do Księgi Przychodów i Rozchodów. Plan amortyzacji można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. Kopie faktur dokumentujących ulepszenie należy podpiąć pod dokument OT- przyjęcia środka trwałego.

Ulepszenie środka trwałego - zwiększenie odpisów

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów