Ulepszenie środka trwałego

W celu wprowadzenia ulepszenia do pozycji znajdującej się w ewidencji środków trwałych firmy, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego ulepszenie dotyczy.

Ulepszenie środka trwałego - wprowadzenie do systemu

Zapis taki trafi do Rejestru VAT zakupu oraz do deklaracji VAT za dany okres. Pod taką deklarację można podpiąć kopię dokumentu potwierdzającego ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego oznacza zwiększenie jego wartości i tym samym powiększeniu ulegnie również kwota jego amortyzacji, trafiająca do Księgi Przychodów i Rozchodów. Plan amortyzacji można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Kopie faktur dokumentujących ulepszenie należy podpiąć pod dokument OT- przyjęcia środka trwałego.