Ulepszenie środka trwałego

W systemie wfirma.pl możliwe jest zaksięgowanie faktury za zakup środka trwałego wraz z automatycznym wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, jak również faktury za jego ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego- księgowanie

W celu wprowadzenia ulepszenia do pozycji znajdującej się w ewidencji środków trwałych firmy, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego ulepszenie dotyczy.

Ulepszenie środka trwałego - wprowadzenie do systemu

Tylko jeżeli wartość wydatków na rozbudowę lub modernizację środka trwałego przekracza 10 000 zł, ma miejsce ulepszenie środka trwałego. Wydatki o niższej wartości stanowią bezpośredni koszt podatkowy.

Ulepszenie środka trwałego - ujęcie w ewidencjach

Zapis trafi do Rejestru VAT zakupu oraz do deklaracji VAT za dany okres. Ulepszenie środka trwałego oznacza zwiększenie jego wartości i tym samym powiększeniu ulegnie również kwota jego amortyzacji, trafiająca do Księgi Przychodów i Rozchodów. Plan amortyzacji można znaleźć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. Kopie faktur dokumentujących ulepszenie należy podpiąć pod dokument OT- przyjęcia środka trwałego.

Ulepszenie środka trwałego - zwiększenie odpisów

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka