0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować w systemie zakup kasy fiskalnej?

Wielkość tekstu:

W ubiegłym miesiącu przekroczyłam limit zwolnienia z kasy fiskalnej przez co byłam zmuszona do jej zakupu. Jak zaksięgować w systemie zakup kasy fiskalnej? 

 

Schemat księgowania zakupu kasy fiskalnej różni się w zależności od jej wartości. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca spełni określone warunki, może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną. Schemat odliczenia ulgi w pliku JPK V7 w systemie opisany jest w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej.

Księgowanie zakupu kasy fiskalnej do wartości 10 000 zł

Jeżeli wartość zakupionej kasy fiskalnej nie przekracza kwoty 10 000 zł (netto u czynnego podatnika VAT, brutto u zwolnionego) to zakup kasy fiskalnej można wprowadzić bezpośrednio do kosztów poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Tym sposobem wydatek zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodu i zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR. Natomiast podatek VAT naliczony trafi do Rejestru zakupów VAT (w przypadku faktury VAT).

Zakup kasy fiskalnej - wprowadzenie do systemu

Księgowanie zakupu kasy fiskalnej o wartości powyżej 10 000 zł

Jeśli natomiast wartość kasy fiskalnej przekracza 10 000 zł, należy wprowadzić zakup do ewidencji środków trwałych. Wówczas księgowanie wygląda następująco: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/(BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Należy uzupełnić KATEGORIĘ oraz STAWKĘ AMORTYZACJI.

Zakup kasy fiskalnej - wprowadzenie do środków trwałych

Po zapisaniu wydatku należy wydrukować dokument OT dotyczący przyjęcia kasy. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na nazwę danego środka trwałego. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE i zaznaczyć dokument OT, po czym wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydrukowany dokument OT należy podpiąć kopię dokumentów dotyczących zakupu kasy fiskalnej i całość umieścić w dokumentacji księgowej firmy.

Zakup kasy fiskalnej - dokument OT

W zakładce PLAN AMORTYZACJI dostępny jest wykaz poszczególnych odpisów amortyzacyjnych w danym okresie czasu - odpisy amortyzacyjne będą księgowane na ostatni dzień miesiąca w kolumnie 13 KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów