Jak zaksięgować zakup na raty?

W związku z profilem mojej działalności zakupiłem laptopa za kwotę 3.800 zł brutto. Otrzymałem fakturę VAT, jednak płatność została rozłożona na raty. Jak mogę wrzucić to w koszty? Całość od razu czy zgodnie ze spłatami rat kredytu? Jestem czynnym podatnikiem VAT.

 

Zakup na raty sprzętu, którego wartość netto nie przekracza kwoty 3500 zł (w przypadku czynnych podatników VAT jest to kwota netto), nie wymaga się ujmowania w Ewidencji Środków Trwałych i wprowadzania w koszty drogą amortyzacji.

Jest to wówczas zwykły wydatek, który w systemie należy zaksięgować następująco: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Jako termin płatności proszę podać datę ostatniej raty oraz rozliczać fakturę na bieżąco zgodnie z dokonanymi płatnościami (należy odszukać fakturę w zakładce Wydatki, zaznaczyć ją i z górnego menu wybrać opcję Rozlicz). Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w rejestrze zakupu VAT oraz w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.  

UWAGA!

Do końca 2015 roku nieopłacenie w ustawowo przewidzianym terminie wydatku, który został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu powodowało, że przedsiębiorca był zobowiązany do wyksięgowania go z ewidencji. Dotyczyło to również zakupu na raty w części nieopłaconej.  


Od 1 stycznia 2016 roku na mocy nowelizacji ustawy o PIT  został zniesiony obowiązek  pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki. Dodatkowo został wprowadzony tzw. okres przejściowy. Mianowicie przedsiębiorcy, którzy dokonali korekty kosztów do końca 2015 roku, będą mogli ponownie uznać wydatki za koszt po ich opłaceniu po 1 stycznia 2016 roku (np. po opłaceniu kolejnej raty za sprzęt).

 

W przypadku, gdy do rat doliczane są odsetki, należy zaksięgować je zgodnie z harmonogramem spłat rat: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY (i tak co miesiąc, aż do momentu spłacenia ostatniej raty). Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki. Niezbędnym warunkiem jest jednak faktyczne opłacenie rat, udokumentowane potwierdzeniem zapłaty.

Możesz ocenić ten artykuł