0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup na raty wraz z odsetkami?

Wielkość tekstu:

W związku z profilem mojej działalności zakupiłem laptopa za kwotę 8.500 zł netto. Otrzymałem fakturę VAT, jednak płatność została rozłożona na raty. Jak mogę wrzucić to w koszty? Całość od razu czy zgodnie ze spłatami rat kredytu? Jestem czynnym podatnikiem VAT.

 

Zakup na raty sprzętu, którego wartość netto nie przekracza kwoty 10.000 zł (w przypadku czynnych podatników VAT jest to kwota netto, w przypadku podatników zwolnionych z VAT - kwota brutto), nie wymaga się ujmowania w Ewidencji Środków Trwałych i wprowadzania w koszty drogą amortyzacji.

Jest to wówczas zwykły wydatek, który w systemie należy zaksięgować następująco: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Jako TERMIN PŁATNOŚCI należy podać datę ostatniej raty oraz rozliczać fakturę na bieżąco zgodnie z dokonanymi płatnościami (należy odszukać fakturę w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE, zaznaczyć ją i z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ, ujmując faktyczną datę i kwotę zapłaty).

Zakup na raty - wprowadzanie wydatku

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w rejestrze zakupu VAT (w przypadku wprowadzenia na podstawie faktury VAT) oraz w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Do końca 2015 roku nieopłacenie w ustawowo przewidzianym terminie wydatku, który został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu powodowało, że przedsiębiorca był zobowiązany do wyksięgowania go z ewidencji. Dotyczyło to również zakupu na raty w części nieopłaconej.
Od 1 stycznia 2016 roku na mocy nowelizacji ustawy o PIT został zniesiony obowiązek pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki. Dodatkowo został wprowadzony tzw. okres przejściowy. Mianowicie przedsiębiorcy, którzy dokonali korekty kosztów do końca 2015 roku, będą mogli ponownie uznać wydatki za koszt po ich opłaceniu po 1 stycznia 2016 roku (np. po opłaceniu kolejnej raty za sprzęt).

W przypadku, gdy do rat doliczane są odsetki, należy zaksięgować je zgodnie z harmonogramem spłat rat: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY (i tak co miesiąc, aż do momentu spłacenia ostatniej raty). Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Niezbędnym warunkiem jest jednak faktyczne opłacenie rat, udokumentowane potwierdzeniem zapłaty.

Zakup na raty - dowód wewnętrzny

Szczegóły księgowania dowodów wewnętrznych dotyczących wydatków w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów