0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup towarów oraz materiałów i koszty wysyłki, które znajdują się na jednej fakturze?

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę za zakup towarów oraz materiałów, na której uwzględniono również koszt przesyłki. Jak ją zaksięgować w systemie?

 

Fakturę dokumentującą zakup towarów wraz z kosztami ubocznymi (np. koszt przesyłki) należy zaksięgować według schematu: WYDATKI » KSIĘGOWANIE »  DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wypełnić dane zgodnie z otrzymaną fakturą.

Zakup towarów i kosztów wysyłki

Następnie należy oznaczyć dwa rodzaje wydatków:

  • zakup towarów/materiałów należy zaksięgować w kategorii: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH,

  • koszty uboczne zakupu, takie jak np. koszt przesyłki, transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze towarów lub materiałów, należy dodać na fakturze kolejną pozycję w kategorii: KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty odpowiednio w KPIR w kol. 10 - zakup towarów handlowych i materiałów oraz kol. 11 - koszty uboczne zakupu, a także w rejestrze zakupu VAT (w przypadku księgowania na podstawie faktury VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów