0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup towarów od kontrahenta z UE?

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę za zakup towarów od kontrahenta z UE. Kontrahent posiada aktywny NIP UE, sam również jestem zgłoszony do VAT-UE. Jak zaksięgować fakturę w systemie?

 

Sposób księgowania faktury dokumentującej WNT w systemie, zależy od daty powstania obowiązku podatkowego oraz daty wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury

Zakup towarów handlowych od kontrahenta unijnego, który posiada aktywny NIP (VAT-UE), co do zasady, księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W danych dostawcy należy wybrać odpowiedni kraj, a w polu VAT-UE wprowadzić jego numer identyfikacyjny dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wprowadzenie nowego kontrahenta opisuje artykuł: Dodawanie nowego kontrahenta

W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko WNT oraz wybrać odpowiednią walutę otrzymanej faktury (system przeliczy ją na PLN automatycznie wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury).

Zakup towarów od kontrahenta z UE - księgowanie

Następnie w polu WARTOŚĆ NETTO należy wpisać wartość z faktury źródłowej i wskazać krajową stawkę VAT odpowiednią dla nabywanego towaru w Polsce. System zastosuje wskazaną stawkę naliczając podatek.

Transakcja jest neutralna na gruncie podatku VAT - system po zaksięgowaniu wydatku utworzy lustrzane wpisy w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży. Natomiast wartość netto wydatku zostanie ujęta w KPiR.

Do faktury źródłowej należy dołączyć potwierdzenia o posiadaniu przez kontrahenta aktywnego numeru VAT-UE, co można sprawdzić na stronie VIES.

Transakcję WNT wykazuje się w informacji VAT-UE, którą należy utworzyć w systemie według wskazówek podanych w artykule: Informacja VAT-UE - jak wygenerować?

Data powstania obowiązku podatkowego różna od daty wystawienia faktury

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów należy zaksięgować ręcznie do rejestrów VAT oraz KPiR, z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

 • dla celów VAT poprzez:

  • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
   Dodawanie bezpośredniego wpisu do rejestru VAT sprzedaży opisano w artykule: Rejestr sprzedaży VAT

Zakup towarów od kontrahenta z UE w rejestrze VAT

 • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. 
  O tym, jak dodać wpis do rejestru VAT zakupu można dowiedzieć się z artykułu: Rejestr zakupu VAT

Zakup towarów od kontrahenta z UE w rejestrze VAT

 • dla celów PIT (KPiR) księgujemy poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODST.; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  Instrukcja dodawania bezpośredniego wpisu do KPiR jest opisana w artykule: Księga Przychodów i Rozchodów

Zakup towarów od kontrahenta z UE - wpis w KPiR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów