0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy kalendarz na grafiku pracownika

Wielkość tekstu:

Jednym z większych wyzwań dla pracodawcy jest ułożenie harmonogramu czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. System wfirma.pl daje możliwość utworzenie jego indywidualny kalendarza dla pracownika lub grupy pracowników. Poznaj funkcję "nowy kalendarz".

Nowy kalendarz

Aby w systemie wprowadzić nowy kalendarz należy przejść USTAWIENIA » INNE » KADRY i po pojawieniu się okna wybrać DODAJ KALENDARZ.

Nowy kalendarz na grafiku pracownika - ustawienia

W oknie Dodawanie kalendarza wprowadza się nazwę oraz wymiar czasu pracy, dla którego ma obowiązywać dany kalendarz.

 Nowy kalendarz na grafiku pracownika - dodawanie

Po zapisaniu pojawi się okno Szczegóły kalendarza, a po kliknięciu DODAJ HARMONOGRAM będzie można wprowadzić datę początkową harmonogramu, godziny nominalne oraz nocne. Po wprowadzeniu daty początkowej należy zwrócić uwagę na dzień tygodnia jaki rozpoczyna harmonogram.

              Nowy kalendarz na grafiku pracownika - harmonogram

Dla umów z nowymi pracownikami zawieranych w trakcie miesiąca początek harmonogramu powinien przypadać na pierwszy dzień miesiąca. Wynagrodzenie dla takich umów zostanie naliczone proporcjonalnie do normalnych godzin pracy. Dla umów przedłużanych w trakcie miesiąca, jeśli rozkład ulega zmianie należy dodać nowy wpis w harmonogramie.

W harmonogramie można wprowadzać także informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika o czym więcej można przeczytać Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ECP

Umowa o pracę a kalendarz

Podczas dodawania umowy o pracę KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ można przypisać wprowadzony kalendarz do danego pracownika.

 Nowy kalendarz na grafiku pracownika - umowa

W trakcie dodawania umowy istnieje także możliwość dodania nowego kalendarza, po kliknięciu “Nowy kalendarz” otworzy się okno Dodawania kalendarza.

Domyślnym kalendarzem dodawanym do umowy o pracę jest kalendarz uniwersalny. Harmonogram czasu pracy jest standardowy, czyli obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku w stałych godzinach proporcjonalnych do wymiaru etatu.

 Nowy kalendarz na grafiku pracownika a umowa

Własne kalendarzem można definiować jedynie do umów i aneksów zawartych od 1 stycznia 2019r.

Modyfikowanie kalendarza

Wprowadzone kalendarze można dowolnie zmieniać w USTAWIENIA » INNE » KADRY. Gdy pojawi się okno INNE - KADRY wystarczy zaznaczyć kalendarz i wybrać MODYFIKUJ. W pierwszym oknie można zmieniać nazwę kalendarza oraz wymiar etatu. Po zapisaniu zmian w oknie Szczegóły kalendarza istnieje możliwość modyfikacji już istniejącego harmonogramu lub dodanie nowego.

 Nowy kalendarz na grafiku pracownika- modyfikuj

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony na cały etat posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Powinien pracować po 7 godzin dziennie. W zakładce USTAWIENIA » INNE » KADRY został dodany nowy kalendarz wraz z harmonogramem, w którym pracownik pracuje od poniedziałku do piątku po 7 godzin. Dzięki czemu zmienił się grafik pracownika.

Nowy kalendarz - przykład harmonogramu

Nowy kalendarz na grafiku pracownika - grafik przykład

Przykład 2.

Pracownik zatrudniony jest na ½ etatu w systemie weekendowym. Harmonogram jego pracy na 1 kwartał 20121 został zaplanowany następująco:

  • w styczniu pracuje on w soboty po 12 godzin a w niedzielę po 8 godzin,
  • w lutym w soboty zaplanowano mu pracę po 8 godzin, zaś w niedzielę po 12,
  • w marcu w soboty i niedziele pracuje po 10 godzin, w tym 8 przypada na pracę w nocy.

W kalendarzu weekendy dodano harmonogramy na te trzy miesiące według schematu przedstawionego poniżej.

 

Nowy kalendarz na grafiku pracownika - grafik przykład 

Dzięki czemu w grafiku pracownika zostaje uwzględniony zaplanowany harmonogram.

Nowy kalendarz na grafiku pracownika - grafik przykład

Należy pamiętać że za planowanie czasu pracy odpowiada pracodawca dlatego powinien on precyzyjnie określić wymiar czasu pracy dla osób pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy.
    

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów