0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tworzenie i publikowanie ogłoszenia o pracę

Wielkość tekstu:

Użytkownicy korzystający z pakietu Kadry, płace i ubezpieczenia w serwisie wFirma mogą korzystać z funkcji  darmowego publikowania ogłoszeń o pracę oraz przeglądanie otrzymanych od kandydatów dokumentów aplikacyjnych. Sekcja przeznaczona do prowadzenia procesu rekrutacyjnego znajduje się w module KADRY » REKRUTACJA. Ogłoszenia o pracę wystawione z poziomu tej zakładki będą publikowane na portalu poradnikpracownika.pl w dedykowanej zakładce Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę promowane są na Poradniku Pracownika i Poradniku Przedsiębiorcy dla 5 mln użytkowników odwiedzających serwisy, a także na naszych social mediach i grupie Facebook'owej dedykowanej dla osób poszukujących pracy.

Na stronach Poradnika Pracownika ogłoszenie będzie widoczne dla kandydatów na ogólnej liście ofert oraz będzie przypisane do kategorii wybranej przez pracodawcę. Kandydaci będą mogli aplikować na ogłoszenie korzystając z przycisku APLIKUJ, uzupełniając podstawowe dane, załączając plik z CV i wyrażając zgodę na postanowienia RODO.

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z funkcjonalności REKRUTACJA, muszą posiadać zweryfikowane konta.

Jak dodawać i publikować ogłoszenia o pracę?

Instrukcja video - Jak dodać ogłoszenie o pracę w systemie wFirma?

W zakładce KADRY » REKRUTACJA » OGŁOSZENIA użytkownik może dodać ogłoszenia. Aby tego dokonać należy skorzystać z przycisku akcji znajdującego się nad tabelą  - DODAJ OGŁOSZENIE.

Opcja darmowego dodawania nielimitowanej ilości ogłoszeń jest dostępna do końca 2023 roku.

W oknie dodawania można zdefiniować parametry w zakładce Oferta, wybierając kategorię oraz branżę, lokalizację, uzupełniając stanowisko, rodzaj umowy, etatu, czy szczebel zatrudnienia. Dodatkowo możliwe jest  wprowadzenie widełków dochodowych przewidzianych dla danego stanowiska oraz można określić, czy praca może być realizowana w formie zdalnej, jak również czy jest to oferta dedykowana osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub statusem studenta.

Ogłoszenia o pracę - wpisywanie podstawowych danych w ofercie

Druga z zakładek Treść ogłoszenia służy natomiast do uzupełnienia opisu stanowiska, wymagań oraz oferowanych przez pracodawcę benefitów. Należy pamiętać, aby w danej zakładce nie wpisywać adresów e-mail, ani linków do stron www - aplikowanie kandydatów na dane stanowisko odbywa się za pośrednictwem opcji “Aplikuj” na stronie ogłoszenia z poziomu portalu poradnikpracownika.pl.

Ogłoszenia o pracę - podanie opisu stanowiska i wymagań

Po stosownym uzupełnieniu treści poszczególnych zakładek, użytkownik może zapisać dane ogłoszenie do publikacji w przyszłości, klikając ZAPISZ lub od razu dokonać jego publikacji, zatwierdzając ją przyciskiem ZAPISZ i OPUBLIKUJ.

Z poziomu listy ogłoszeń użytkownik może zweryfikować czy ogłoszenie zostało opublikowane, lub czy jest zapisane i możliwe do opublikowania później. W widoku jest też zawarta data wystawienia i data ważności ogłoszenia, link do ogłoszenia, jak również odnośnik do listy aplikacji kandydatów, które zostały przesłane na dane ogłoszenie. Aby otworzyć okno z listą aplikacji, wystarczy kliknąć na cyfrę jaka widnieje w kolumnie “Ilość nadesłanych aplikacji”. 

Ogłoszenia o pracę - nadesłane aplikacje

Edytowanie ogłoszeń

W razie pomyłki w treści oferty pracy nieopublikowane ogłoszenie można edytować poprzez zaznaczenie go i wybór opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ

Ogłoszenia o pracę - modyfikacja

Jeżeli użytkownik zechce przed czasem zakończyć rekrutację może to zrobić zaznaczając dane ogłoszenie i korzystając z opcji OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Ogłoszenia o pracę - cofnięcie publikacji

Nieaktywne ogłoszenie można również usunąć z listy korzystając z opcji MODYFIKUJ » USUŃ.

Ogłoszenia o pracę - usuwanie ogłoszenia

W przypadku kiedy jednak chcemy przywrócić publikację ogłoszenia lub posiadamy zapisane już ogłoszenie, które nie było wcześniej publikowane, można skorzystać z opcji OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ.

Ogłoszenia o pracę - publikacja

Jeśli w przyszłości zaistnieje potrzeba wystawienia takiego samego ogłoszenia, to można powielić dane z nieaktywnej już oferty - zaznaczając ją, a następnie wybierając akcję POWIEL.

Ogłoszenia o pracę - powilanie

Podgląd opublikowanego ogłoszenia

Poradnik Pracownika odwiedza miesięcznie ok. 1,5 mln czytelników, w tym także osoby poszukujące pracy.

Po publikacji ogłoszenia na portalu Poradnik Pracownika, w systemie wFirma w kolumnie “Link do ogłoszenia” pojawi się adres, który będzie prowadzić do opublikowanego ogłoszenia. Pozwala to na sprawdzenie, jak dodane ogłoszenie prezentuje się bezpośrednio na stronie https://poradnikpracownika.pl/ogloszenia-o-prace

Ogłoszenie jest aktywne na Poradniku Pracownika przez 90 dni. Po tym czasie zostaje ono oznaczone jako ogłoszenie archiwalne i kandydaci nie mogą na nie aplikować.

Ogłoszenia o pracę - pogląd

Otrzymane CV

Druga z podzakładek w dziale Rekrutacja o nazwie Otrzymane CV zawiera wszystkie aplikacje o pracę, które zostały przesłane do danego pracodawcy. Z poziomu listy pracodawca może dokonać: akceptacji danej aplikacji (ZAAKCEPTUJ), jej odrzucenia (ODRZUĆ), jak również pobrać pliki (POBIERZ), które zostały przesłane przez kandydatów. Po zakończeniu procesu rekrutacji można skorzystać z opcji USUŃ CV. Dla wygody użytkownika, akcje te można stosować zarówno wobec pojedynczych aplikacji (zaznaczyć jedną), jak i masowo (zaznaczyć wiele) wobec wielu.

Ogłoszenia o pracę - otrzymane CV

Przeglądanie CV

Po kliknięciu w imię i nazwisko kandydata na liście, system otworzy okno z podglądem danej aplikacji. Po lewej stronie widoczny będzie dokument przesłany przez osobę aplikującą, natomiast po prawej stronie znajduje się sekcja podstawowych danych. Sekcja danych zawiera podstawowe informacje takie, jak: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, status aplikacji, stanowisko na jakie została złożona aplikacja oraz data wpłynięcia. W tym miejscu  można utworzyć dodatkowe pola, które potrzebne są pracodawcy ze względu na indywidualne potrzeby - pole takie można dodać przy pomocy opcji “Dodaj nowe pole”. Na zrzucie ekranu poniżej, dodatkowe pole dodane przy pomocy danej funkcji to pole “Lata doświadczenia”.

Dodatkowe pola dodawane są dla wszystkich aplikacji. Oznacza to, że sekcja z dodatkowym polem będzie dostępna z poziomu każdego okna aplikacji.

Ogłoszenia o pracę - przeglądanie otrzymanych CV

W ramach okna podglądu dostępna jest opcja wygodnego przechodzenia między kolejnymi CV - wystarczy użyć w tym celu strzałek zlokalizowanych w prawym górnym rogu, które pozwolą przejść do poprzedniego lub następnego CV.

Pod sekcją podstawowych danych znajduje się druga sekcja z notatkami, które można dodawać przy pomocy opcji NOTATKA, modyfikować - klikając na ikonę ołówka znajdującą się przy danej notatce, lub usuwać - klikając na ikonę kosza przy notatce.

Pozostałe opcje takie, jak: POBIERZ, ZAAKCEPTUJ, ODRZUĆ i USUŃ, które są dostępne również z poziomu listy aplikacji, pomagają w realizacji procesu obsługi rekrutacji bezpośrednio z poziomu okna pojedynczej aplikacji.

Obowiązek informacyjny RODO

Na pracodawcy wystawiającym ogłoszenie o pracę i przechowującym nadesłane przez kandydatów dokumenty ciąży obowiązek informacyjny względem osób aplikujących. Wszelkie informacje na ten temat tego obowiązku oraz sposobu jego dopełnienia można znaleźć w artykule: Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych po wejściu RODO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów