0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik młodociany - rozliczenie ucznia

Wielkość tekstu:

Pracownik młodociany, to uczeń w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. Zatrudniany jest on w celu przyuczenia do zawodu.

Dodawanie umowy o pracę dla pracownika młodocianego

Po wprowadzeniu danych pracownika do systemu wFirma.pl należy wprowadzić do systemu umowę KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ.

Umowa jest możliwa do dodania także z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW i wybrać opcję UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ. W systemie wFirma.pl istnieje możliwość dodawania umowy dla wielu pracowników  jednocześnie z zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać opcję WYSTAW » UMOWĘ. Dla każdego z nich otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju umowy i wprowadzenia jej parametrów.

Wprowadzona do systemu umowa o pracę, służy tylko do rozliczenia pracownika. Zapisy w niej zawarte dotyczą pracowników (pełnoletnich), a nie pracowników młodocianych. W związku z tym, w celu zawarcia w umowie zapisów dotyczących pracowników młodocianych polecamy skorzystać z szablonów dokumentów.

Podczas dodawania umowy o pracę należy samodzielnie określić czas trwania umowy (umowa z pracownikiem młodocianym powinna być umową na czas określony), a także określić wysokość wynagrodzenia.

Wynagrodzenie młodocianych ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi:

  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu,
  • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.

Po uzupełnieniu podstawowych danych w umowie należy przejść do zakładki ZUS i zmienić kod tytułu ubezpieczenia na 01 20 - pracownik młodociany.

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - kod tytułu ubezpieczenia

Na podstawie wybranego kodu tytułu ubezpieczenia, automatycznie zostanie odznaczona składka na Fundusz pracy - pracodawcy są zwolnieni z opłacania tych składek za pracowników młodocianych.

Zmiana wynagrodzenia pracownika młodocianego - dodanie aneksu

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zmienia się co trzy miesiące. Minimalne stawki wynagrodzenia obowiązują w okresach:

  • marzec-kwiecień-maj,
  • czerwiec-lipiec-sierpień,
  • wrzesień-październik-listopad,
  • grudzień-styczeń-luty.

Każdą zmianę wynagrodzenia pracownika należy udokumentować aneksem do umowy. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć umowę pracownika » DODAJ » DODAJ ANEKS

Dodając w systemie aneks do umowy, pole Data rozpoczęcia obow. zmian powinna być pierwszym dniem obowiązywania nowego wynagrodzenia, z kolei pole Data zakończenia umowy, zawsze powinna być ostatnim dniem umowy pierwotnej.

 

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - aneks do umowy

 

Pracownik młodociany wykazany w raportach ZUS

Na podstawie wygenerowanych w systemie list płac składki za pracowników wykazane są w deklaracji rozliczeniowej DRA, a sami pracownicy są wykazani na raportach imiennych. Tak samo jest w przypadku pracowników młodocianych. Wykazani są oni na raporcie RCA z kodem 01 20 i podstawą składek, wynikającą z wypłaconego wynagrodzenia.

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - wykaz w deklaracji DRA

Pracownik młodociany - wynagrodzenie za czas choroby i za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby pracownika młodocianego obliczane jest na takich samych zasadach jak w przypadku dorosłych pracowników. Czyli podstawę wynagrodzenia stanowi średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby.

W przypadku pracownika młodocianego nie ma zastosowania wyrównanie do minimalnej podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi młodocianemu dopiero po 6 miesiącach pracy. Jednak samo wynagrodzenie urlopowe również obliczane jest na zasadach ogólnych. W związku z tym, że pracownicy młodociani najczęściej nie otrzymują składników zmiennych wynagrodzenia (takich jak np. premia), a na ich wynagrodzenie składa się tylko wynagrodzenie zasadnicze (lub składniki stałe) wynagrodzenie za czas urlop najwcześniej nie będzie wykazywane na liście płac.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów