Pracownik młodociany - rozliczenie ucznia

Pracownik młodociany, to uczeń w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. Zatrudniany jest on w celu przyuczenia do zawodu.

Dodawanie umowy o pracę dla pracownika młodocianego

Po wprowadzeniu danych pracownika do systemu wFirma.pl należy wprowadzić do systemu umowę KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ.

Umowa jest możliwa do dodania także z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW i wybrać opcję UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ. W systemie wFirma.pl istnieje możliwość dodawania umowy dla wielu pracowników  jednocześnie z zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać opcję WYSTAW » UMOWĘ. Dla każdego z nich otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju umowy i wprowadzenia jej parametrów.

Wprowadzona do systemu umowa o pracę, służy tylko do rozliczenia pracownika. Zapisy w niej zawarte dotyczą pracowników (pełnoletnich), a nie pracowników młodocianych. W związku z tym, w celu zawarcia w umowie zapisów dotyczących pracowników młodocianych polecamy skorzystać z szablonów dokumentów.

Podczas dodawania umowy o pracę należy samodzielnie określić czas trwania umowy (umowa z pracownikiem młodocianym powinna być umową na czas określony), a także określić wysokość wynagrodzenia.

Wynagrodzenie młodocianych ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi:

  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu,
  • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.

Po uzupełnieniu podstawowych danych w umowie należy przejść do zakładki ZUS i zmienić kod tytułu ubezpieczenia na 01 20 - pracownik młodociany.

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - kod tytułu ubezpieczenia

Na podstawie wybranego kodu tytułu ubezpieczenia, automatycznie zostanie odznaczona składka na Fundusz pracy - pracodawcy są zwolnieni z opłacania tych składek za pracowników młodocianych.

Zmiana wynagrodzenia pracownika młodocianego - dodanie aneksu

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zmienia się co trzy miesiące. Minimalne stawki wynagrodzenia obowiązują w okresach:

  • marzec-kwiecień-maj,
  • czerwiec-lipiec-sierpień,
  • wrzesień-październik-listopad,
  • grudzień-styczeń-luty.

Każdą zmianę wynagrodzenia pracownika należy udokumentować aneksem do umowy. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć umowę pracownika » DODAJ » DODAJ ANEKS

Dodając w systemie aneks do umowy, pole Data rozpoczęcia obow. zmian powinna być pierwszym dniem obowiązywania nowego wynagrodzenia, z kolei pole Data zakończenia umowy, zawsze powinna być ostatnim dniem umowy pierwotnej.

 

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - aneks do umowy

 

Pracownik młodociany wykazany w raportach ZUS

Na podstawie wygenerowanych w systemie list płac składki za pracowników wykazane są w deklaracji rozliczeniowej DRA, a sami pracownicy są wykazani na raportach imiennych. Tak samo jest w przypadku pracowników młodocianych. Wykazani są oni na raporcie RCA z kodem 01 20 i podstawą składek, wynikającą z wypłaconego wynagrodzenia.

Pracownik młodociany rozliczany w systemie wFirma.pl - wykaz w deklaracji DRA

Pracownik młodociany - wynagrodzenie za czas choroby i za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby pracownika młodocianego obliczane jest na takich samych zasadach jak w przypadku dorosłych pracowników. Czyli podstawę wynagrodzenia stanowi średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby.

W przypadku pracownika młodocianego nie ma zastosowania wyrównanie do minimalnej podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi młodocianemu dopiero po 6 miesiącach pracy. Jednak samo wynagrodzenie urlopowe również obliczane jest na zasadach ogólnych. W związku z tym, że pracownicy młodociani najczęściej nie otrzymują składników zmiennych wynagrodzenia (takich jak np. premia), a na ich wynagrodzenie składa się tylko wynagrodzenie zasadnicze (lub składniki stałe) wynagrodzenie za czas urlop najwcześniej nie będzie wykazywane na liście płac.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz