0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody zawodów na ZUS ZUA i ZUS ZZA

Wielkość tekstu:

Od 16 maja 2021 roku ZUS udostępnił zaktualizowane wzory dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZZA. W związku z tym wypełniając te deklaracje należy także wypełnić pole KOD ZAWODU. Część ta dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców. Czego dotyczą kody zawodów prawnej w ZUA i ZZA?

Kody zawodów - jak wybrać?

Od 16 maja należy podawać na ZUS ZUA i ZZA informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. W formularzu: 

  • ZUS ZUA  będzie to tego służyło pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.
  • ZUS ZZA w bloku V „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu” informacje tą wprowadzać się będzie w pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu”.

Co ważnie kod zawodu należy uzupełniać w przypadku zgłoszeń, korekt i zmian tych deklaracji wysyłanych po 16 maja 2021 r. Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która  określona jest rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Aby wybrać kod zawodów można skorzystać z wyszukiwarki opisów zawodów dostępnej pod adresem: Wyszukiwarka opisów zawodów

Co istotne jeżeli w klasyfikacji nie ma stanowiska na jakim pracuje pracownik wówczas należy wybrać taki zawód , którego opis jest jak najbardziej zbliżony do zadań jakie wykonuje na danym stanowisku pracownik.

Natomiast w przypadku zleceniobiorców kod zawodu wybiera się na podstawie opisu zawodu i wybiera się taki który najbardziej odpowiada czynnościom jakie wykonuje zleceniobiorca.

Uzupełnianie kodu zawodów jest także obowiązkowe w przypadku przedsiębiorców i osób współpracujących, w ich przypadku należy wybrać kod zawodu na podstawie opisu, który jak najbliżej opisuje wykonywane przez nich czynności.

Kody zawodów w umowach

W systemie generując umowę o pracę oraz zlecenie KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ/ZLECENIE  w zakładce ZUS z listy rozwijanej można wybrać Kod zawodu, który zostanie wykazany na deklaracji zgłoszeniowej.

Kody zawodów - dodawanie umowy

 

Kody zawodów na ZUS ZUA i ZZA

Generując deklaracje ZUS ZUA lub ZZA za pracownika lub zleceniobiorcę START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ. W oknie dodawania pojawi się dodatkowe pole KOD ZAWODU. Które zostanie uzupełnione automatycznie jeżeli kod został wybrany podczas dodawania umowy, w przeciwnym wypadku należy ten kod wybrać z listy rozwijanej. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy i osoby współpracującej należy samodzielnie wybrać kod z listy rozwijanej.

Kody zawodów - dodawanie deklaracji

Kody zawodów - deklaracja

Po zapisaniu deklaracji można ją wysłać bezpośrednio do ZUS poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole WYŚLIJ/EKSPORTUJ, gdzie wybrać należy Wyślij do ZUS. O czym więcej można przeczytać: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów