Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu mogą wystąpić jako dodatkowy wydatek na fakturze dokumentującej zakup towarów handlowych. Zwykle dotyczą transportu, załadunku i wyładunku czy ubezpieczenia w drodze.

Otrzymaną fakturę należy w systemie zaksięgować w zakładce WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) oraz w wyświetlonym oknie uzupełnić wszystkie wymagane pola. W odrębnych pozycjach należy wprowadzić wartość zakupionych towarów oraz kosztów ubocznych.

W pierwszej kolejności jako rodzaj wydatku można wybrać Zakup towarów handlowych i materiałów, a w kolejnym kroku jako nowy rodzaj wydatku wybrać Koszty uboczne zakupu.Koszty uboczne zakupu dotyczą wyłącznie zakupu towarów handlowych lub materiałów, nie stosuje się ich przy innych wydatkach!

koszty uboczne zakupu

Wprowadzona faktura trafi do Rejestru zakupu VAT oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • nr 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • nr 11 - Koszty uboczne zakupu.