Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu mogą wystąpić jako dodatkowy wydatek na fakturze dokumentującej zakup towarów handlowych. Zwykle dotyczą transportu, załadunku i wyładunku czy ubezpieczenia w drodze. 

Koszty uboczne zakupu - jak zaksięgować?

W celu zaksięgowania faktury za zakup towarów handlowych lub materiałów z doliczonymi kosztami ubocznymi należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), w wyświetlonym oknie należy w pierwszej kolejności uzupełnić pozycje: DOSTAWCA, DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, DATA ODBIORU FAKTURY, NUMER DOKUMENTU oraz TERMIN i METODĘ PŁATNOŚCI zgodnie otrzymaną fakturą. Następnie jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODST., przy którym należy podać wartość zakupionych towarów oraz jako kolejny rodzaj wydatku wybrać KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU, przy którym należy wprowadzić wartość kosztów ubocznych.

Koszty uboczne zakupu - dodawanie wydatku

Koszty uboczne zakupu dotyczą wyłącznie zakupu towarów handlowych lub materiałów, nie stosuje się ich przy innym rodzaju wydatku!

Wprowadzona faktura trafi do Rejestru VAT zakupu (w przypadku podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • 11 - Koszty uboczne zakupu.