0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty uboczne zakupu - jak zaksięgować?

Wielkość tekstu:

Koszty uboczne zakupu mogą wystąpić jako dodatkowy wydatek na fakturze dokumentującej zakup towarów handlowych. Zwykle dotyczą transportu, załadunku i wyładunku czy ubezpieczenia w drodze. Zobacz, jak zaksięgować taki koszt w systemie wfirma.pl

Koszty uboczne zakupu - jak zaksięgować?

W celu zaksięgowania faktury za zakup towarów handlowych lub materiałów z doliczonymi kosztami ubocznymi należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), w wyświetlonym oknie należy w pierwszej kolejności uzupełnić pozycje: DOSTAWCA, DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR, DATA KSIĘGOWANIA DO VAT, NUMER DOKUMENTU oraz TERMIN i METODĘ PŁATNOŚCI zgodnie otrzymaną fakturą. Następnie jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST., przy którym należy podać wartość zakupionych towarów oraz jako kolejny rodzaj wydatku wybrać KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU, gdzie należy wprowadzić wartość dodatkowych kosztów ubocznych.

Koszty uboczne zakupu - dodawanie wydatku

Koszty uboczne zakupu dotyczą wyłącznie zakupu towarów handlowych lub materiałów, nie stosuje się ich przy innym rodzaju wydatku!

Koszty uboczne zakupu - ujęcie w ewidencjach

Wprowadzona faktura trafi do Rejestru VAT zakupu (w przypadku podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów (w zakładce EWIDENCJE » KPIR):

  • 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • 11 - Koszty uboczne zakupu.

Koszty uboczne zakupu - ujęcie w ewidencjach

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów