Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu mogą wystąpić jako dodatkowy wydatek na fakturze dokumentującej zakup towarów handlowych. Zwykle dotyczą transportu, załadunku i wyładunku czy ubezpieczenia w drodze.

Otrzymaną fakturę należy w systemie zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) oraz w wyświetlonym oknie uzupełnić wszystkie wymagane pola. W odrębnych pozycjach należy wprowadzić wartość zakupionych towarów oraz kosztów ubocznych.

Koszty uboczne zakupu - dodawanie wydatku

W pierwszej kolejności jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODST., a w kolejnym kroku jako nowy rodzaj wydatku wybrać KOSZTY UBOCZNE ZAKUPU.

Koszty uboczne zakupu dotyczą wyłącznie zakupu towarów handlowych lub materiałów, nie stosuje się ich przy innym rodzaju wydatku!

Koszty uboczne zakupu - jak zaksięgować?

Wprowadzona faktura trafi do Rejestru VAT zakupu (w przypadku podatników VAT) oraz do dwóch różnych kolumn Księgi przychodów i rozchodów:

  • nr 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów,
  • nr 11 - Koszty uboczne zakupu.