Jak księgować opłaty za usługi www (domena, hosting, pozycjonowanie strony www)?

Często korzystam z usług takich jak zakup domen, hosting, pozycjonowanie. Jak zaksięgować w systemie opłaty za usługi www? Jako Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych czy Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą?

 

Jeżeli dostawcą usług jest polski podmiot, wówczas fakturę księgujemy w zakładce WYDATKI » WYDATKI » DODAJ »  FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Po zapisaniu zostanie ona ujęta w rejestrze zakupu VAT oraz w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Opłaty za usługi www - jak księggować?

Natomiast gdy usługi te są świadczone przez podmiot zagraniczny z Unii Europejskiej, księgowanie wygląda nieco inaczej. W celu wprowadzenia faktury do systemu proszę przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W czasie księgowania faktury w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko Import usług art. 28b oraz wybierać walutę, w jakiej została wystawiona faktura. W polu Wartość netto według odpowiedniej krajowej stawki VAT wpisujemy wartość faktury.

Opłaty za usługi www od kontrahenta z UE

System opodatkuje transakcję do celów VAT, dokonując księgowania zarówno po stronie Rejestru sprzedaży VAT, jak i Rejestru zakupu VAT. Cała transakcja dla podatku VAT będzie więc neutralna.

Importu usług nie wykazuje się na deklaracji VAT-UE.

W przypadku faktur za usługi www wystawionych przez podmioty zagraniczne spoza UE w czasie księgowania faktury w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko Import usług.

Opłaty za usługi www spoza UE