Jak księgować opłaty za usługi www (domena, hosting, pozycjonowanie strony www)?

Często korzystam z usług takich jak zakup domen, hosting, pozycjonowanie. Jak zaksięgować w systemie opłaty za usługi www? Jako Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych czy Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą?

 

Opłaty za usługi www świadczone przez polski podmiot

Jeżeli dostawcą usług jest polski podmiot, wówczas fakturę księgujemy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ »  FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Po zapisaniu zostanie ona ujęta w rejestrze zakupu VAT oraz w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Opłaty za usługi www - jak księgować?

Opłaty za usługi www świadczone przez firmę z UE

W przypadku gdy powyższe usługi są świadczone przez podmiot zagraniczny z Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia faktury do systemu proszę przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W czasie księgowania faktury w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko Import usług art. 28b oraz wybierać walutę, w jakiej została wystawiona faktura. W polu WARTOŚĆ NETTO według odpowiedniej krajowej stawki VAT wpisujemy wartość faktury.

Opłaty za usługi www od kontrahenta z UE

System opodatkuje transakcję do celów VAT, dokonując księgowania zarówno po stronie Rejestru sprzedaży VAT, jak i Rejestru zakupu VAT. Cała transakcja dla podatku VAT będzie więc neutralna.

Importu usług nie wykazuje się na informacji VAT-UE.

Opłaty za usługi www świadczone przez firmę spoza UE

W przypadku faktur za usługi www wystawionych przez podmioty zagraniczne spoza UE w czasie księgowania faktury w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko Import usług.

Opłaty za usługi www spoza UE

System opodatkuje transakcję do celów VAT, dokonując księgowania zarówno po stronie Rejestru sprzedaży VAT, jak i Rejestru zakupu VAT.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn