Leasing lub dzierżawa

Faktury dotyczące rat leasingowych za maszyny lub pojazdy (inne niż samochody osobowe oraz ciężarowe poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2) należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY DZIAŁALNOŚCI » LEASING LUB DZIERŻAWA.

Leasing lub dzierżawa - wprowadzenie do systemu

Wpis taki trafia do Rejestru VAT zakupu zgodnie z datą odbioru faktury oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki, zgodnie z datą jej wystawienia.

W przypadku samochodów ciężarowych:

przy których użytkownik korzysta ze 100% odliczenia VAT, faktury dotyczące rat leasingowych można wprowadzać schematem: LEASING LUB DZIERŻAWA.

W przypadku samochodów ciężarowych do 3,5 t z homologacją, do których umowy leasingu zostały zawarte po 1 kwietnia 2014 oraz te zawarte przed 1 kwietnia 2014, ale nie zgłoszone w urzędzie do dnia 2 maja 2014, dla których podatnik wybrał 50% odliczenie VAT - faktury dotyczące rat leasingowych należy wprowadzić, wybierając w polu Rodzaj wydatku: INNE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.