0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing lub dzierżawa

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest rozliczanie faktur za leasing lub dzierżawę składników majątku innych niż samochody osobowe, zarówno w KPiR jak i rejestrze zakupów VAT. 

Leasing lub dzierżawa - księgowanie

Faktury dotyczące rat leasingowych za maszyny lub pojazdy (inne niż samochody osobowe oraz ciężarowe poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2) należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie RODZAJ WYDATKU: LEASING LUB DZIERŻAWA.

Leasing lub dzierżawa - wprowadzenie do systemu

W przypadku samochodów ciężarowych:

  • powyżej 3,5 tony

  • poniżej 3,5 tony z homologacją uprawniającą do pełnego odliczenia VAT, których umowy leasingu zostały zgłoszone do urzędu,

  • poniżej 3,5 tony konstrukcyjnie przeznaczonych dla celów związanych z działalnością,

przy których użytkownik korzysta ze 100% odliczenia VAT, faktury dotyczące rat leasingowych można wprowadzać schematem: LEASING LUB DZIERŻAWA.

W przypadku samochodów ciężarowych do 3,5 t z homologacją, do których umowy leasingu zostały zawarte po 1 kwietnia 2014 oraz te zawarte przed 1 kwietnia 2014, ale nie zgłoszone w urzędzie do dnia 2 maja 2014, dla których podatnik wybrał 50% odliczenie VAT - faktury dotyczące rat leasingowych należy wprowadzić, wybierając w polu Rodzaj wydatku: INNE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

Leasing lub dzierżawa - ujęcie w ewidencjach

Po zapisaniu faktury wprowadzonej schematem LEASING LUB DZIERŻAWA, 100% VAT trafia do Rejestru VAT a wartość netto do 13. kolumny Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki.Leasing lub dzierżawa - KPiR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów