Modyfikowanie wystawionej faktury sprzedaży

Modyfikowanie faktur sprzedaży możliwe jest tylko w przypadku gdy faktura nie została przekazana nabywcy ( nie weszła w obieg prawny). W celu wprowadzenia zmian w wystawionej fakturze sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć dany dokument oraz wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Modyfikowanie faktury - przychody

Wówczas zostanie wyświetlone okno modyfikowania faktury, w którym należy wprowadzić niezbędne zmiany, a następnie kliknąć w przycisk ZAPISZ.Fakturę sprzedaży można modyfikować jedynie, gdy nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego (bowiem dokument posiadany u sprzedawcy nie powinien się różnić od dokumentu przekazanego nabywcy). W innym przypadku należy wystawić fakturę korygującą. Więcej o wystawianiu korekt faktur w artykułach:
Faktura korygująca dane formalne
Faktura korygująca pozycje faktury