Modyfikowanie wystawionej faktury

W celu wprowadzenia zmian w wystawionej fakturze sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć dany dokument oraz wybrać z górnego menu opcję Modyfikuj.

modyfikuj dokument

Wówczas zostanie wyświetlone okno modyfikowania faktury, w którym należy wprowadzić niezbędne zmiany, a następnie kliknąć w przycisk Zapisz.Fakturę można modyfikować jedynie, gdy nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego. W innym przypadku należy wystawić fakturę korygującą.Więcej o wystawianiu korekt faktur w punktach: