Modyfikowanie wystawionej faktury sprzedaży

System wfirma.pl w razie potrzeby umożliwi użytkownikowi zmodyfikowanie wystawionych dokumentów, w tym faktur sprzedaży. Możliwe jest również dokonanie masowego modyfikowania kilku wystawionych faktur sprzedaży na raz.

Fakturę sprzedaży można modyfikować jedynie, gdy nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego (bowiem dokument posiadany u sprzedawcy nie powinien się różnić od dokumentu przekazanego nabywcy). W innym przypadku należy wystawić fakturę korygującą. Więcej o wystawianiu korekt faktur w artykułach:
Faktura korygująca dane formalne,
Faktura korygująca pozycje faktury

Modyfikowanie wystawionej faktury - w jaki sposób?

W celu wprowadzenia zmian na wystawionej fakturze sprzedaży należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć dany dokument oraz wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Modyfikowanie wystawionej faktury sprzedaży - w jaki sposób?

Wówczas zostanie wyświetlone okno modyfikowania faktury, w którym należy wprowadzić niezbędne zmiany, a następnie kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Masowe modyfikowanie wystawionych faktur sprzedaży

W systemie możliwe jest również masowe modyfikowanie wystawionych faktur sprzedaży w zakresie zmiany takich danych jak:

Aby zbiorczo zmodyfikować kilka faktur sprzedaży na raz należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć wybrane faktury, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Wówczas pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć opcję ZMIEŃ w wybranej sekcji a następnie dokonać wyboru zmiany i zapisać.

Masowe modyfikowanie wystawionej faktury sprzedaży

Masowe modyfikowanie faktur jest dostępne wyłącznie dla zwykłych faktur VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT) i faktur bez VAT (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT).