0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Numer BDO na dokumentach sprzedaży

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, bądź planują dokonać rejestracji w związku z wynikającym z tego tytułu obowiązkiem otrzymają indywidualny numer BDO nadany przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Większość przedsiębiorców musi zawrzeć na wystawianej fakturze bądź paragonie nadany numer BDO. Wyjaśniamy, jak uzupełnić numer BDO na fakturze sprzedaży oraz paragonie wystawionym na wfirma.

Co to jest BDO?

BDO ma celu wsparcie uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu recyklingu wytwarzanych odpadów. Pierwszy element BDO stanowi rejestr BDO tj. lista wszystkich podmiotów, które przepisami zobowiązane są do rejestracji w rejestrze BDO. Jest on prowadzony przez marszałków województw, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wyraźny wniosek.

Sprawdź, czy Twoja firma zobowiązana jest do rejestracji w BDO. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: BDO a obowiązek rejestracji podmiotów.

Jak dodać numer BDO w systemie wfirma?

W systemie wfirma.pl, aby dodać numer BDO należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE. W oknie które się pojawi numer BDO należy uzupełnić w polu BDO.

bdo - jak dodać w systemie?

Numer BDO uzupełniamy zgodnie z numerem nadanym przez Marszałka Wojewódzkiego. Powinien on zawierać 9 cyfr.

BDO na fakturze sprzedaży

Po uzupełnieniu numeru BDO w systemie dodawany będzie on automatycznie  na wydruku każdej nowo wystawionej faktury sprzedaży w danych sprzedawcy obok pola NIP. Dodawany jest on niezależnie od rodzaju faktury - czy to zwykła faktura VAT, faktura bez VAT, zaliczkowa, końcowa czy faktura VAT marża. Na wydruku faktury pozycja dotycząca numeru BDO wyglądać będzie następująco:

bdo - jak dodać na fakturze?

BDO a paragon fiskalny idowód sprzedaży

BDO na dowodzie sprzedaży

W przypadku dowodu sprzedaży numer BDO wskazany w ustawieniach systemu załącza się na wydruku również obok numeru NIP sprzedawcy. Na wydruku dowodu sprzedaży pozycja dotycząca numeru BDO wyglądać będzie następująco:

bdo na dowodzie sprzedaży

BDO na paragonie fiskalnym

Drukarki fiskalne, które zintegrowane są w systemie nie zaciągają takich danych jak numer BDO mimo jego uzupełnienia w systemie. Wynika to z tego, że drukarki mają osobny panel, na którym w ich ustawieniach należy dokonać wpisu numeru BDO. Zatem numer BDO należy ręcznie wprowadzić na drukarce fiskalnej, wówczas wystawiane paragony fiskalne w systemie po wydrukowaniu będą go zawierać.

Jeśli na drukarce fiskalnej nie zostanie dodany numer BDO to wystawiana faktura do paragonu w systemie będzie go zawierać (jeśli został on uzupełniony w systemie).

W przypadku drukarki fiskalnej D10, aby dodać numer BDO należy przejść do: FUNKCJE » USTAWIENIA » DANE UŻYTKOWNIKA. Dane dotyczące BDO można wprowadzić w sekcji NAZWA UŻYTKOWNIKA, bądź PIERWSZA-CZWARTA LINIA.

bdo - drukarka d10

Przykładowy wygląd wydrukowanego paragonu fiskalnego z numerem BDO:

bdo - paragon fiskalny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów