Paragon niefiskalny - jak wystawić?

Jak wystawić paragon niefiskalny w systemie wfirma.pl  

Paragon niefiskalny jest przede wszystkim dokumentem handlowym służącym do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz jako podstawa do zwrotu towaru sprzedawcy. Można go wystawić przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON NIEFISKALNY.

Paragon niefiskalny - jak wystawić

Paragon niefiskalny jest przydatny w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do zaksięgowanych paragonów pamiętać należy o konieczności pomniejszenia przychodu o wartość tych faktur. Szczegóły postępowania w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Kiedy wystawia się paragony niefiskalne?

Rozróżnić należy dwie sytuacje używania paragonu niefiskalnego:

  1. sprzedaż wysyłkowa - w przypadku sprzedaży wysyłkowej momentem powstania przychodu do celów podatkowych jest dzień otrzymania zapłaty bądź dostarczenia towaru do nabywcy (w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze). Paragon niefiskalny w naszym systemie może w takiej sytuacji służyć jako narzędzie księgowania przychodu do KPiR;

  2. sprzedaż stacjonarna - w przypadku sprzedaży stacjonarnej przychód bezrachunkowy musi być dokumentowany:

    • Ryczałt - za pomocą dowodów wewnętrznych.

Jak wystawić paragon niefiskalny w wfirma.pl?

Sprzedaż stacjonarna

Przy sprzedaży stacjonarnej podstawą księgowania będzie ewidencja sprzedaży lub dowody wewnętrzne. Paragony niefiskalne służą w tym przypadku tylko jako dokument handlowy. W związku z tym należy odznaczyć kratkę KSIĘGUJ PARAGONY w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE.

Paragon niefiskalny - wyłączenie automatycznego księgowania

W przypadku gdy paragony nie są automatycznie księgowane, przychód na podstawie zewnętrznych ewidencji należy ująć poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Więcej na ten temat w artykule: Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej.

Sprzedaż wysyłkowa

Przy sprzedaży wysyłkowej podstawą księgowania przychodów również mogą być paragony niefiskalne. W związku z tym należy zaznaczyć kratkę KSIĘGUJ PARAGONY w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE.

Paragon niefiskalny - ustawienia automatycznego księgowania

Jeżeli opcja księgowania paragonów niefiskalnych omyłkowo została włączona lub wyłączona, istnieje możliwość zbiorczego zaksięgowania lub wyksięgowania paragonów w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ - należy zaznaczyć wybrane lub wszystkie paragony i z menu wybrać opcję ROZLICZ » KSIĘGUJ PARAGON, jeśli chcemy paragony niefiskalne ująć w księgach, lub WYKSIĘGUJ PARAGON, jeśli paragony niefiskalne mają zostać z ewidencji usunięte.

Paragon niefiskalny - księguj paragon

Wystawianie paragonu niefiskalnego do oferty lub faktury pro forma

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawienia paragonu bezpośrednio do wystawionej oferty lub faktury pro forma. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY i zaznaczyć odpowiednią ofertę lub pro formę, do której paragon niefiskalny ma być wystawiony. Następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » PARAGON NIEFISKALNY.

Paragon niefiskalny do pro formy

Wystawienie faktury do paragonu niefiskalnego

Na podstawie wystawionego w systemie wfirma paragonu niefiskalnego w razie potrzeby można wystawić fakturę do paragonu. W tym celu należy w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ zaznaczyć odpowiedni paragon i wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. 

Paragon niefiskalny - ikona faktury

Przy paragonie, do którego została wystawiona faktura pojawi się dodatkowa ikona Paragon niefiskalny - ikona wystawienia faktury informująca o wystawionej do niego fakturze wraz z jej numerem.

Należy pamiętać, że wystawiane w systemie faktury do paragonu są automatycznie księgowane. Zatem na koniec okresu należy dokonać wyksięgowania przychodu udokumentowanego na podstawie faktur do paragonu, aby nie zdublować przychodu. Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?