0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy faktury VAT za media i usługi telekomunikacyjne księguje się inaczej niż pozostałe?

Wielkość tekstu:

Kiedy powinienem odliczyć VAT z faktur za media i usługi telekomunikacyjne. Czy istotny dla odliczenia VAT jest faktyczny moment zapłaty?

 

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy pod warunkiem, że otrzymał on fakturę.

Od stycznia 2014 roku, aby mieć prawo do odliczenia VAT-u, należy posiadać fakturę i wiedzieć, że u jej wystawcy powstał już obowiązek podatkowy. W przypadku usług telekomunikacyjnych i mediów obowiązek powstaje właśnie w momencie wystawienia faktury. Podatnik, który otrzymał ją od sprzedawcy, może być zatem pewien, że obowiązek podatkowy powstał.

Jednakże jeśli u dostawcy powstanie obowiązek podatkowy mimo niewystawionej faktury – ponieważ minął termin płatności za usługę – odbiorca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT. Prawo do odliczenia powstanie wówczas dopiero w momencie otrzymania faktury.

Wśród tych usług, które odpowiadają powyższym regułom, można wyszczególnić takie czynności jak:

  • dostawę energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu,

  • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne (telefon, internet itp.),

  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane z odpadami, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne.

Wprowadzając wydatek, należy skorzystać z poniższego schematu: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT jako rodzaj wydatku: KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Faktury VAT za media

W systemie, przy wprowadzaniu wydatków za media, należy pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu pól związanych z datą wystawienia - pod tą datą wydatek trafia do KPiR oraz datą odbioru - pod tą trafia do rejestru VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów