Ostateczne wezwanie do zapłaty

Opcja generowania ostatecznego wezwania do zapłaty dotyczy zakładki WINDYKACJA, która jest dostępna w pakiecie Księgowość online. Porównanie pakietów można znaleźć tutaj. Natomiast instrukcja jak zmienić pakiet znajdują się w artykule: Zmiana pakietu.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wygenerować?

Aby wygenerować ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel informuje dłużnika o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI. Po zaznaczeniu faktury, której wezwanie ma dotyczyć, można wybrać opcję GENERUJ » OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wystawić?

W celu szybszego odnalezienia faktury (jeżeli znany jest numer faktury lub nazwa kontrahenta) można skorzystać z wyszukiwarki.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wyszukiwarka dokumentu

Generując pismo użytkownik wybiera:

 • rodzaj wysyłki:
  • plik PDF
  • e-mail
  • poczta
  • SMS
 • termin płatności
 • numer konta bankowego, który będzie wskazany jako właściwy dla spłaty należności.

Na wydruku wezwania do zapłaty, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna, można dodatkowo zamieścić:

 • informację o przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,
 • ostrzeżenie o publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - dodatkowe informacje na wezwaniu

Dokument, dla którego wygenerowano wezwanie do zapłaty, można wyszukać przy użyciu filtra. Przy takim dokumencie jest również widoczna odpowiednia ikona.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - filtr dokumentów

Lista wystawionych ostatecznych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - lista dokumentów

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wystawić?

W celu wygenerowania zbiorczego ostatecznego wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, wybrać dłużnika, zaznaczając firmę i następnie wybrać akcję GENERUJ » ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty - jak dodać?

Użytkownik ma możliwość wyboru, które faktury mają zostać uwzględnione w zbiorczym wezwaniu do zapłaty.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wybór dokumentów

Lista wystawionych zbiorczych ostatecznych zbiorczych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jaka ikona?