Ostateczne wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Aby wygenerować ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel informuje dłużnika o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI i zaznaczyć fakturę, której wezwanie ma dotyczyć, wybierając następnie GENERUJ » OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Jeżeli znasz numer faktury lub nazwę kontrahenta, w celu szybszego odnalezienia faktury skorzystaj z wyszukiwarki.

Generując pismo użytkownik decyduje o:

 • rodzaju wysyłki:

  • plik PDF

  • e-mail

  • poczta

  • SMS

 • terminie płatności

 • numerze konta bankowego jaki ma być wskazany jako właściwy dla spłaty należności.

Na wydruku wezwania do zapłaty można, zaznaczając odpowiednie okno, dodatkowo zamieścić:

 • informację o przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,

 • ostrzeżenie o publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

Lista wystawionych ostatecznych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty

W celu wygenerowania zbiorczego ostatecznego wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, wybrać dłużnika, zaznaczając firmę » GENERUJ » ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Użytkownik ma możliwość wyboru, które faktury mają zostać uwzględnione w zbiorczym wezwaniu do zapłaty.

Lista wystawionych zbiorczych ostatecznych wezwań do zapłaty z naliczeniem odsetek dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.