0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Wielkość tekstu:

Opcja generowania ostatecznego wezwania do zapłaty dotyczy zakładki WINDYKACJA, która jest dostępna w pakiecie Księgowość online. Porównanie pakietów można znaleźć tutaj. Natomiast instrukcja jak zmienić pakiet znajdują się w artykule: Zmiana pakietu.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wygenerować?

Aby wygenerować ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel informuje dłużnika o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI. Po zaznaczeniu faktury, której wezwanie ma dotyczyć, można wybrać opcję GENERUJ » OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wystawić?

W celu szybszego odnalezienia faktury (jeżeli znany jest numer faktury lub nazwa kontrahenta) można skorzystać z wyszukiwarki.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wyszukiwarka dokumentu

Generując pismo użytkownik wybiera:

 • rodzaj wysyłki:
  • plik PDF
  • e-mail
  • poczta
  • SMS
 • termin płatności
 • numer konta bankowego, który będzie wskazany jako właściwy dla spłaty należności.

Na wydruku wezwania do zapłaty, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna, można dodatkowo zamieścić:

 • informację o przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,
 • ostrzeżenie o publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - dodatkowe informacje na wezwaniuDokument, dla którego wygenerowano wezwanie do zapłaty, można wyszukać przy użyciu filtra. Przy takim dokumencie jest również widoczna odpowiednia ikona. Po najechaniu na nią kursorem myszy pokaże się informacja o dniu wygenerowania ostatecznego wezwania do zapłaty. 

Ostateczne wezwanie do zapłaty - filtr dokumentów

Lista wystawionych ostatecznych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - lista dokumentów

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty - jak wystawić?

W celu wygenerowania zbiorczego ostatecznego wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, wybrać dłużnika, zaznaczając firmę i następnie wybrać akcję GENERUJ » ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty - jak dodać?

Użytkownik ma możliwość wyboru, które faktury mają zostać uwzględnione w zbiorczym wezwaniu do zapłaty.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wybór dokumentówLista wystawionych zbiorczych ostatecznych zbiorczych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jaka ikona?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów