Ostateczne wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Artykuł dotyczy zakładki Windykacja, która jest dostępna w pakiecie Księgowość online. Porównanie pakietów można znaleźć tutaj. Instrukcja jak zmienić pakiet znajdują się w artykule Zmiana pakietu.

Aby wygenerować ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel informuje dłużnika o tym, że w razie nieuregulowania zaległej należności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI. Po zaznaczeniu faktury, której wezwanie ma dotyczyć, można wybrać opcję GENERUJ » OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

W celu szybszego odnalezienia faktury (jeżeli znany jest numer faktury lub nazwa kontrahenta) można skorzystać z wyszukiwarki.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Generując pismo użytkownik wybiera:

 • rodzaj wysyłki:

  • plik PDF

  • e-mail

  • poczta

  • SMS

 • termin płatności

 • numer konta bankowego, który będzie wskazany jako właściwy dla spłaty należności.

Na wydruku wezwania do zapłaty, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna, można dodatkowo zamieścić:

 • informację o przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,

 • ostrzeżenie o publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Dokument, dla którego wygenerowano wezwanie do zapłaty, można wyszukać przy użyciu filtra. Przy takim dokumencie jest również widoczna odpowiednia ikona.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Lista wystawionych ostatecznych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Zbiorcze ostateczne wezwanie do zapłaty

W celu wygenerowania zbiorczego ostatecznego wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, wybrać dłużnika, zaznaczając firmę i następnie wybrać akcję GENERUJ » ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Użytkownik ma możliwość wyboru, które faktury mają zostać uwzględnione w zbiorczym wezwaniu do zapłaty.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Lista wystawionych zbiorczych ostatecznych zbiorczych wezwań do zapłaty dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Ostateczne wezwanie do zapłaty