Powielanie wystawionej faktury

Aby powielić wystawioną fakturę sprzedaży, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć dany dokument i z górnego menu wybrać opcję POWIEL.

Powielanie faktur w systemie

Wówczas otworzy się okno wystawiania faktury z uzupełnionymi danymi. Wystarczy zmienić te informacje, którymi faktury mają się różnić i kliknąć w przycisk ZAPISZ. Powielona faktura otrzyma kolejny numer serii.

Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy wystawianych zostaje wiele faktur dla tego samego kontrahenta lub sprzedawany jest taki sam produkt/usługa wielu różnym kontrahentom.

Powielanie pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby poświęcić na ponowne wprowadzanie wszystkich powtarzających się danych.