Pożyczka w ramach tarczy finansowej - księgowanie otrzymanej subwencji

Ministerstwo Finansów wskazało oficjalne stanowisko w sprawie subwencji tj. pożyczki od PFR w ramach tarczy finansowej. Otrzymana pożyczka w ramach tarczy finansowej określana jest jako subwencja finansowa natomiast należy to traktować jako pożyczkę dla przedsiębiorcy. Ustanowione stanowisko MF:

 1. pożyczka nie stanowi przychodu do opodatkowania,
 2. koszty finansowane tą pożyczką mogą stanowić koszt podatkowy z zastrzeżeniem spełnienia definicji kosztu uzyskania przychodu określonego w art. 22 ustawy o PIT.
 3. umorzenie pożyczki będzie stanowić przychód podatkowy ze względu na przysporzenie przedsiębiorcy, jednakże MF analizuje z PFR czy w 2021 roku nie zwolnić w części umorzenie z opodatkowania.
 4. zwrócona pożyczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu analogicznie jak raty kredytu.

W przypadku pożyczki z PFR nie występują odsetki, więc spłaty będą zawierać tylko część kapitałową pożyczki, a ona nie podlega księgowaniu.

Pożyczka w ramach tarczy finansowej - jak zaksięgować wydatki finansowane?

Wydatki, które zostały sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach Tarczy Finansowej mogą zostać ujęte do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Czyli jeśli spełniają one przesłanki wynikające z ustaw podatkowych - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Księgowanie wydatków w systemie wfirma.pl odbywa się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku i uzupełnić dane zgodnie z dokumentem zakupu. Aby wydatek prawidłowo ujął się w ewidencjach należy w pozycji:

 • DATA WYSTAWIENIA - wskazać datę wystawienia z dokumentu zakupu (dla poprawności JPK_VAT),
 • DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR - zwykle data wystawienia. Można wskazać dowolną datę do końca roku podatkowego tj. 31 grudnia, w przypadku gdy okres w którym faktura została wystawiona został zamknięty. Wyjątek stanowi zakup towarów i materiałów one powinny być ujęte co do zasady w dacie wystawienia faktury.

To w jaki sposób prawidłowo ustalić datę księgowania wydatku zostało opisane w artykule KPiR - dokumentowanie kosztów i ich ewidencja.

 • DATA KSIĘGOWANIA DO VAT - data odbioru faktury lub data jednego z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów w zależności od formy rozliczenia).

Pożyczka w ramach tarczy finansowej

Tak zaksięgowana faktura trafi do odpowiedniej kolumny KPIR w dacie DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR i do rejestru VAT zakupu w dacie DATA KSIĘGOWANIA DO VAT.
Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Księgowanie wydatków.

Umorzenie pożyczki - księgowanie

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami umorzona pożyczka stanowi przychód do opodatkowania. W związku z czym umorzenie pożyczki udzielonej w ramach Tarczy Finansowej stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, więc w dacie decyzji o umorzeniu powstanie zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z informacją od MF w 2021 r. może mieć miejsce częściowe zwolnienia z podatku dochodowego dokonanych umorzeń. Aktualnie będzie to analizowane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.
W celu ujęcia w systemie wfirma.pl umorzonej pożyczki od PFR należy postąpić zgodnie ze schematem: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), w oknie które się pojawi uzupełniamy w polu:

 • DATA WYSTAWIENIA - data otrzymania decyzji o umorzeniu pożyczki,
 • SCHEMAT KSIĘGOWY - “Pozostałe przychody”,
 • SERIA - domyślna lub inna zdefiniowana przez użytkownika,
 • METODA PŁATNOŚCI - przelew (podatkowo nie ma ona wpływu na rozliczenie),
 • NAZWA PRZYCHODU - Umorzenie pożyczki od PFR na podstawie decyzji z dnia …
 • RAZEM - wartość umorzona przez PFR.

Dodatkowo w przypadku umorzenia pożyczki u ryczałtowców jako stawkę ryczałtu należy wybrać 3%.

Pożyczka w ramach tarczy finansowej

Tak wystawiony dowód wewnętrzny ujęty zostanie w kolumnie 8 “Pozostałe przychody” KPIR lub Ewidencji przychodów pod stawką ryczałtu 3%.