0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka w ramach tarczy finansowej - księgowanie otrzymanej subwencji

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów wskazało oficjalne stanowisko w sprawie subwencji tj. pożyczki od PFR w ramach tarczy finansowej. Otrzymana pożyczka w ramach tarczy finansowej określana jest jako subwencja finansowa natomiast należy to traktować jako pożyczkę dla przedsiębiorcy. Ustanowione stanowisko MF:

  1. pożyczka nie stanowi przychodu do opodatkowania,
  2. koszty finansowane tą pożyczką mogą stanowić koszt podatkowy z zastrzeżeniem spełnienia definicji kosztu uzyskania przychodu określonego w art. 22 ustawy o PIT.
  3. umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego, dla dochodów uzyskanych przez beneficjentów począwszy od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
  4. zwrócona pożyczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu analogicznie jak raty kredytu.

W przypadku pożyczki z PFR nie występują odsetki, więc spłaty będą zawierać tylko część kapitałową pożyczki, a ona nie podlega księgowaniu.

Pożyczka w ramach tarczy finansowej - jak zaksięgować wydatki finansowane?

Wydatki, które zostały sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach Tarczy Finansowej mogą zostać ujęte do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Czyli jeśli spełniają one przesłanki wynikające z ustaw podatkowych - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Księgowanie wydatków w systemie wfirma.pl odbywa się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku i uzupełnić dane zgodnie z dokumentem zakupu. Aby wydatek prawidłowo ujął się w ewidencjach należy w pozycji:

  • DATA WYSTAWIENIA - wskazać datę wystawienia z dokumentu zakupu (dla poprawności JPK V7),
  • DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR - zwykle data wystawienia. Można wskazać dowolną datę do końca roku podatkowego tj. 31 grudnia, w przypadku gdy okres w którym faktura została wystawiona został zamknięty. Wyjątek stanowi zakup towarów i materiałów one powinny być ujęte co do zasady w dacie wystawienia faktury.

To w jaki sposób prawidłowo ustalić datę księgowania wydatku zostało opisane w artykule KPiR - dokumentowanie kosztów i ich ewidencja.

  • DATA KSIĘGOWANIA DO VAT - data odbioru faktury lub data jednego z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów w zależności od formy rozliczenia).

Pożyczka w ramach tarczy finansowej

Tak zaksięgowana faktura trafi do odpowiedniej kolumny KPIR w dacie DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR i do rejestru VAT zakupu w dacie DATA KSIĘGOWANIA DO VAT.
Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Księgowanie wydatków.

Umorzenie pożyczki - księgowanie

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, umorzona pożyczka ze wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, nie stanowi przychodu do opodatkowania. W związku z czym umorzenie pożyczki udzielonej w ramach Tarczy Finansowej nie stanowi przysporzenia dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy otrzymujący subwencję PFR w terminie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku nie muszą opodatkowywać jej jako przychód.

Ponadto, wprowadzone rozporządzenie nie zmienia możliwości ujęcia wydatków pokrytych z tarczy w kosztach uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów