Program partnerski dla przedsiębiorców

Na czym polega Program Partnerski?

Program Partnerski to narzędzie przygotowane dla naszych klientów, pozwalające na czerpanie wymiernych korzyści z polecania systemu wFirma. Poprzez promowanie rozwiązań platformy zakończonych zakupem usługi przez nowego użytkownika, uczestnik Programu Partnerskiego (klient wFirma) otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji od zakupu.

Jak przystąpić do Programu Partnerskiego? 

W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego po zalogowaniu do systemu należy kliknąć w awatar użytkownika, który widoczny jest w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie wybrać Program Partnerski.

program partnerskiW otwartym w ten sposób oknie należy uważnie zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego „Partner wFirma.pl”, zaakceptować jego warunki oraz wybrać firmę, która ma zostać zgłoszona do Programu Partnerskiego.

Należy pamiętać, iż wybrana firma może zostać zgłoszona do udziału w Programie Partnerskim tylko raz, a każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną firmę spośród tych, do których posiada dostęp.
Po wysłaniu zgłoszenia będzie ono posiadało status “oczekujące na weryfikację”. Po przeprowadzeniu przez naszych pracowników weryfikacji, zostanie ono zaakceptowane lub odrzucone (jeżeli zgłoszona firma nie spełnia warunków regulaminu), o czym użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do konta adres.

program partnerski

Jak polecać system wFirma w Programie Partnerskim?

Po zaakceptowaniu zgłoszenia firmy do Programu Partnerskiego, użytkownikowi zostaną udostępnione dodatkowe zakładki. W zakładce MATERIAŁY DLA PARTNERA użytkownik znajdzie swój unikatowy link polecający (reflink). Należy pobrać (skopiować) link śledzący, który pomoże w polecaniu usług wFirma np. poprzez przekazanie linku osobom zainteresowanym zakupem lub podpięcie tego linku do banera promującego produkty wFirma. W sekcji MATERIAŁY DLA PARTNERA znajdują się materiały graficzne (banery i logo wFirma), których można użyć w ramach promowania usług wFirma na swojej stronie internetowej. 

program partnerski

Rozliczenie prowizji w Programie Partnerskim

Każda rejestracja dokonana po przejściu z linku polecającego powoduje oznaczenie konta jako “pochodzące z Programu Partnerskiego”. Jeżeli na tym koncie zostanie wykupiony jeden z pakietów: Księgowość online, Fakturowanie lub Kadry płace i ubezpieczenia, to na koncie użytkownika - Partnera pojawi się automatycznie prowizja od zakupu. Polecając system wFirma otrzymujesz prowizję w wysokości 30% od wartości pakietów zakupionych przez nowego użytkownika za pomocą indywidualnego linka polecającego.

W zakładce Program Partnerski na ekranie powitalnym znajduje się podsumowanie posiadanego salda, historia wystawianych faktur oraz, w przypadku spełnienia warunków, przycisk umożliwiający wystawienie faktury.

Stan prowizji będzie widoczny zarówno na stronie startowej Programu Partnerskiego, jak i w module STATYSTYKI, gdzie oprócz transakcji, widoczna będzie także ilość rejestracji oraz ilość unikatowych przejść wykonanych za pośrednictwem linku polecającego.

Okres rozliczeń za prowizję w Programie Partnerskim jest kwartalny. Oznacza to, że pierwszą fakturę za prowizję można wystawić po trzech miesiącach od rejestracji do Programu Partnerskiego. Każdą kolejną fakturę będzie można wystawić po kolejnych trzech miesiącach od wystawienia poprzedniej faktury.
Wystawiona faktura jest automatycznie umieszczana w zakładce PRZYCHODY na koncie klienta oraz przesyłana jest do Organizatora Programu Partnerskiego. Wynagrodzenie wypłacane będzie Partnerowi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez Partnera fakturze. Termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska