0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odblokowanie wielu magazynów w systemie - jak to wykonać w systemie wFirma?

Wielkość tekstu:

Użytkownicy prowadzący gospodarkę magazynową w systemie wFirma mają możliwość posiadania wielu magazynów. Utworzenie kilku magazynów pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych towarów oraz statusu rezerwacji czy zamówień w odniesieniu do konkretnego magazynu np. należącego do poszczególnego oddziału firmy. Moduł magazynowy posiada wszystkie niezbędne funkcje usprawniające prowadzenie działalności przez klienta oraz umożliwia wygenerowanie niezbędnych dokumentów magazynowych i pliku JPK_MAG co przekłada się na skrócenie czasu potrzebnego na obsługę księgową klienta który prowadzi gospodarkę magazynową.

Odblokowanie wielu magazynów

Odblokowanie wielu magazynów jest możliwe, jeśli użytkownik posiada wykupiony pakiet KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + MAGAZYN.


Schemat rozbudowy pakietu KSIĘGOWOŚĆ ONLINE o moduł MAGAZYN znajduje się w artykule: Zmiana pakietu w systemie wfirma.pl dla biur rachunkowych - jak to zrobić?
W celu odblokowania wielu magazynów należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » MAGAZYNY » DODAJ.

Odblokowanie wielu magazynów - jak dodać?

W oknie dodawania magazynu użytkownik ma dostępne opcje:

 • NAZWA - w celu nadania nazwy danego magazynu,
 • MAGAZYN GŁÓWNY - jeśli nowo utworzony magazyn ma być głównym magazynem,
 • PODPOWIADANIE CENPRODUKTÓW NA DOKUMENTACH PZ - po zaznaczeniu tej opcji podczas sprzedaży nowo dodawanego produktu na dokumencie PZ zostanie podana cena:
  • w przypadku wybrania kontrahenta z kartoteki - z ostatniego dokumentu z tym kontrahentem,
  • w przypadku wprowadzenia kontrahenta ręcznie - z ostatniego dokumentu z ręcznie dodanym kontrahentem,
  • w przypadku dodawania produktów na dokument PZ bez wprowadzonego kontrahenta - z ostatniego dokumentu z ręcznie dodanym kontrahentem.
 • SERIA NUMERACJI PZ I WZ - dzięki czemu użytkownik może nadać dla danego magazynu osobną numerację dokumentów. Odblokowanie wielu magazynów - jak dodać nowy magazyn?

Użytkownik ma możliwość dodania maksymalnie 10 aktywnych magazynów.

Modyfikowanie magazynu

Z poziomu zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » MAGAZYNY użytkownik ma także możliwość MODYFIKACJI lub UKRYCIA dodanych magazynów.

Odblokowanie wielu magazynów - pokaż ukryty magazyn

Po zaznaczeniu na liście magazynu i rozwinięciu opcji MODYFIKUJ użytkownik ma dostępne opcje:

 • MODYFIKUJ - gdzie może dokonać modyfikacji nazwy, serii numeracji itd.,
 • USUŃ - dzięki czemu może usunąć dodany magazyn,
 •  - dzięki czemu wybrany magazyn będzie oznaczony jako magazyn główny.

Odblokowanie wielu magazynów - modyfikacja magazynu

Nie można modyfikować wielu magazynów na raz, a wprowadzona modyfikacja będzie miała wpływ jedynie na wybrany magazyn

Ukrycie magazynu

Przy dodawaniu wielu magazynów użytkownicy mają ograniczenie co do ilości posiadanych magazynów ze statusem WIDOCZNY, bowiem możliwe jest posiadanie maksymalnie 10 aktywnych magazynów.

W przypadku, gdy użytkownik posiada już maksymalną ilość widocznych magazynów i będzie próbował dodać kolejny to taka możliwość zostanie zablokowana i pojawi się komunikat.

Odblokowanie wielu magazynów - dodawanie 10 magazynów

Wówczas opcja dodania nowego magazynu będzie możliwa, jeśli użytkownik ukryje najpierw z listy jeden z magazynów.

Odblokowanie wielu magazynów - ukryj magazyn

W przypadku ukrycia magazynu nie będzie on widoczny przy dodawaniu dokumentów magazynowych, ani nie będzie można dokonać podglądu ukrytego magazynu. Po ukryciu magazynu zostaną także ukryte dokumenty, które są w nim wprowadzone.
W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wprowadzić zmiany w ukrytym magazynie konieczna będzie zmiana jego statusu na widoczny. W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » MAGAZYNY należy zmienić filtr widoczność na UKRYTE, gdzie na liście zaznaczyć ukryty magazyn i wybrać opcję POKAŻ.

Odblokowanie wielu magazynów - przywróć magazyn

Opcja zmiany statusu widoczności ukrytego magazynu nie będzie możliwa, jeżeli liczba widocznych magazynów będzie większa niż 10.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów