Rejestr sprzedaży VAT - zarządzanie rejestrem

Czynnymi podatnicy podatku od towarów i usług, są zobowiązani do prowadzenia rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT. Rejestr VAT sprzedaży obejmuje sprzedaż opodatkowaną, w której znajdą się wszystkie faktury sprzedażowe. Sprawdź, jak należy prowadzić rejestr sprzedaży VAT!

Rejestr VAT sprzedaży w systemie wfirma.pl

Rejestr sprzedaży VAT znajduje się w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY. Trafiają do niego automatycznie wszystkie faktury VAT wystawione w systemie wfirma.pl w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ (w tym: faktury zaliczkowe) oraz dokumenty wystawione poza systemem, jeśli zostały wprowadzone w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Rejestr sprzedaży VAT - zakładka ewidencje

Ręczne dodawanie wpisów do rejestru sprzedaży

Wpisy do rejestru można również wprowadzić ręcznie, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Pozycje wprowadzone w ten sposób nie podlegają ewidencji w Księdze Przychodów i Rozchodów czy Ewidencji Przychodów. Nie uwzględnia się ich również w podatku dochodowym czy zryczałtowanym podatku dochodowym w przypadku ryczałtu.

Wpisy są ujmowane wyłącznie w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Rejestr sprzedaży VAT - dodawanie wpisu

Rejestr sprzedaży VAT - dodawanie załączników

W rejestrze sprzedaży VAT istnieje możliwość załączenia dokumentów dotyczących danego wpisu dodanego bezpośrednio do rejestru. Służy do tego przycisk Rejestr sprzedaży vat - przycisk. Pojawia się on po najechaniu kursorem na dany wiersz.

Rejestr sprzedaży VAT - załączanie dokumentów

Powielanie ręcznych wpisów do ewidencji

Dzięki opcji POWIEL można powielić wpis dodany bezpośrednio w rejestrze sprzedaży VAT. Po zaznaczeniu danego wpisu i kliknięciu na opcję POWIEL, zostanie wyświetlone okno, w którym uzupełnione są dane: nabywca, data księgowania, stawka VAT oraz wartość netto z wpisu.

Rejestr sprzedaży VAT - powielanie wpisu

Selekcjonowanie bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

Wpisy można zaznaczyć przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli rejestru sprzedaży (obok LP). Jeżeli jest więcej niż jeden wpis ręczny, przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się się dodatkowy przycisk POKAŻ ZAZNACZONE, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie. Jedynie wpisy dodane bezpośrednio do rejestru sprzedaży VAT można usuwać lub modyfikować.

Ręczne wpisy w Rejestrze sprzedaży VAT można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. by obsłużyć nietypowe przypadki. Zwykle należy korzystać z zakładki PRZYCHODY.

Dodawanie bezpośrednich wpisów do deklaracji VAT

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca jest obowiązany dodać wpisy bezpośrednio do deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik musi dokonać:

Po zapisaniu zostaną automatycznie dodane wpisy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Rejestr sprzedaży VAT - filtrowanie wpisów

Wpisy w rejestrze sprzedaży VAT można filtrować zgodnie z zaznaczeniem:

 • korekty, 
 • faktury do paragonu, 
 • WDT,
 • nie podl. UE,
 • nie podl.,
 • VAT rozlicza nabywca - sprzedaż,
 • WNT - zakupy,
 • import usług- zakupy,
 • import usług art. 28b - zakupy,
 • import usług razem - zakupy
 • uproszczony import towarów - zakupy,
 • VAT rozlicza nabywca - zakupy,
 • sprzedaż krajowa zwykła (stawki 23%, 8%, 5% stosowane przy sprzedaży),
 • import JPK VAT.

Służą do tego filtry dostępne pod tabelą.

Rejestr sprzedaży VAT - filtrowanie

Drukowanie rejestru sprzedaży

Rejestr sprzedaży VAT można wydrukować, wybierając w pasku zadań opcję DRUKUJ.

Rejestr sprzedaży VAT - drukowanie

Wpisy ujęte w danym miesiącu w Rejestrze sprzedaży VAT zostaną uwzględnione w deklaracji VAT za ten okres.

U dołu strony znajduje się podsumowanie kwot z danej strony rejestru.