0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie stażysty w systemie wFirma

  • staż

Wielkość tekstu:

Czy w systemie wfirma można rozliczyć stażystów?

 

System wFirma.pl pozwala na rozliczanie stażystów. Oprogramowanie pozwala na elastyczne dopasowanie ustawień w umowie, aby prawidłowo rozliczać osoby odbywające staż.

W pierwszej kolejności należy dodać pracownika, dokładnie tak samo jak w przypadku innych pracowników. Możliwe jest to w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ.

Staż - dodanie pracownika do systemu

 

Następnie, jeśli przepisy szczególne tego wymagają można wygenerować deklarację zgłoszeniową w zakładce KADRY » DEKLARACJE » ZUS » DODAJ » ZUS ZUA/ZZA. Stażystę co do zasady należy zgłosić z kodem 09 20.

 Staż a zgłoszenie do ZUS

 

W celu rozliczania stażysty należy dodać umowę w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE. Należy uzupełnić potrzebne informacje. Ważne aby podczas dodawania umowy, w zakładce ZUS ustawić schemat INNY PRZYPADEK i samodzielnie zaznaczyć odpowiednie ubezpieczenie. Z kolei w rubryce KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA należy wybrać 09 20.

 Staż - dodanie umowy

Umowa zlecenie dla stażysty dodawana w systemie jest tylko na cele rozliczeniowe. Treść samej umowy o staż należy sporządzić poza systemem. Umowa o staż według przepisów nie jest umową zlecenie!

Rozliczenie wynagrodzenia odbywa się tak samo jak w przypadku zleceniobiorców czyli poprzez wygenerowanie listy płac lub rachunku. Podczas dodawania rozliczenia, można odznaczyć opcję automatycznego księgowania.

Staż - księgowanie wynagrodzenia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów