Scalanie i powielanie produktów - zarządzanie gospodarką magazynową

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zarówno scalania jak i powielania produktów wprowadzonych na stan magazynowy. Narzędzie scalania pozwala na łączenie kilku produktów w jeden, natomiast dzięki opcji powiel można w łatwy i szybki sposób stworzyć nowe produkty w oparciu o produkty już istniejące. Poznaj możliwości jakie stwarza scalanie i powielanie produktów!

Scalanie produktów

Narzędzie scalania dostępne jest w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » SCAL PRODUKTY (po zaznaczeniu odpowiednich pozycji z listy).

Scalanie i powielanie produktów

Po wybraniu opcji system dokona scalenia zaznaczonych produktów w jeden. Jeżeli produkty scalane były wykorzystywane w systemie i mają powiązane ze sobą dokumenty magazynowe, przychodowe lub kosztowe to produkt będący efektem scalenia będzie powiązany z każdym z tych dokumentów.

Scalanie produktów nie będzie możliwe jeśli posiadają one różną jednostkę podstawową a także jeśli posiadają zdefiniowane jednostki dodatkowe.

Powielanie produktów

Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia nowego produktu w oparciu o już istniejący. Służy do tego opcja POWIEL.

Scalanie i powielanie produktów

Po wybraniu opcji POWIEL wyświetli się okno dodawania produktu uzupełnione danymi powielanego produktu co może być szczególnie przydatne przy dodawaniu wielu wariantów jednego produktu.

Scalanie i powielanie produktów

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka