Scalanie i powielanie produktów

Scalanie produktów

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zarówno scalania jak i powielania produktów wprowadzonych na stan magazynowy.

Narzędzie scalania dostępne jest w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY » SCAL PRODUKTY (po zaznaczeniu odpowiednich pozycji z listy).

Możliwość scalania wielu produktów w magazynie w jeden ma na celu usuwanie duplikatów.

Scalanie i powielanie produktów - scalanie

Po wybraniu opcji system dokona scalenia zaznaczonych produktów w jeden. Jeżeli produkty scalane były wykorzystywane w systemie i mają powiązane ze sobą dokumenty magazynowe, przychodowe lub kosztowe to produkt będący efektem scalenia będzie powiązany z każdym z tych dokumentów.

Scalanie produktów nie będzie możliwe jeśli posiadają one różną jednostkę podstawową a także jeśli posiadają zdefiniowane jednostki dodatkowe.

Powielanie produktów

Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia nowego produktu w oparciu o już istniejący. Służy do tego opcja POWIEL.

Scalanie i powielanie produktów - powielenie

Po wybraniu opcji POWIEL wyświetli się okno dodawania produktu uzupełnione danymi powielanego produktu co może być szczególnie przydatne przy dodawaniu wielu wariantów jednego produktu.

Scalanie i powielanie produktów - okno edycji