Scalanie i powielanie produktów

Scalanie produktów

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zarówno scalania jak i powielania produktów wprowadzonych na stan magazynowy.

Narzędzie scalania dostępne jest w zakładce MAGAZYN » PRODUKT » SCAL PRODUKTY (po zaznaczeniu odpowiednich artykułów z listy).

Możliwość scalania wielu produktów w magazynie w jeden ma na celu usuwanie duplikatów

magazyn

Po wybraniu opcji system dokona scalenia zaznaczonych produktów w jeden.

Powielanie produktów

Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia nowego produktu w oparciu o już istniejący. Służy do tego opcja POWIEL

magazyn