0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szablony dokumentów - jak je dodać w systemie?

Wielkość tekstu:

Dodawanie szablonu dokumentu

Dla użytkowników została wprowadzona możliwość modyfikacji i tworzenia szablonów dokumentów w celu dostosowania ich do własnych wymogów i potrzeb.

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW znajduje się pakiet szablonów używanych w serwisie wfirma.pl.

Szablony dokumentów - Pakiet szablonów

 Aby zmodyfikować np. świadectwo pracy należy zaznaczyć dokument i wybrać MODYFIKUJ.Szablony dokumentów - Akcja ModyfikujNie istnieje możliwość modyfikowania pól oznaczonych na pomarańczowo, gdyż zawierają niezbędne dane do każdego świadectwa.Szablony dokumentów - Modyfikowanie szablonu dokumentuMożna również dodać swój wzór dokumentu do serwisu poprzez wybór opcji DODAJ.Szablony dokumentów - Dodawanie własnego szablonuSzablony dokumentów można generować do konkretnych obiektów takich jak: faktury, wydatki, kontrahenci, osoby, produkty, dokumenty magazynowe, pracownicy, umowy pracowników czy dokumenty. Można również stworzyć jeden Dokument zbiorczy na podstawie wszystkich zaznaczonych w tabeli wpisów. Jednak wymaga to zaznaczenia opcji dokument zbiorczy oraz stworzenia szablonu z wykorzystaniem pętli zbiorczych. Taką pętlę można dodać wybierając opcję POLE Z DANYMI w zakładce EDYTOR SZABLONU i w zakładce INNE » PĘTLA OBIEKTÓW W DOKUMENTACH ZBIORCZYCH wybrać początek pętli oraz koniec pętli.

Szablony dokumentów - Dodaj szablon

Szablony dokumentów - Edytor szablonu

Szablony dokumentów - Wstaw pole z danymi

Do szablonu można również dodać pole formularza, który daje możliwość stworzenia dodatkowych pól. Pola te można następnie wybrać w tworzonym szablonie dokumentu.

W celu dodania formularza należy zaznaczyć opcję FORMULARZ, wówczas zostanie wyświetlona dodatkowa zakładka FORMULARZ, w której będzie możliwość tworzenia formularzy.

Szablony dokumentów - Opcja Formularz

W celu dodania nowego formularza należy w zakładce FORMULARZ wybrać akcję USTAWIENIA OKNA, a następnie DODAJ NOWE POLE.

Szablony dokumentów - Ustawienia oknaW wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola lub zmienić nazwę.Szablony dokumentów - Rodzaj pola

W celu zapisania danych należy kliknąć ZAPISZ. Po zakończeniu działań należy zamknąć poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne pod zakładką EDYTOR SZABLONU » POLA Z DANYMI.

Szablony dokumentów - Edytor szablonu

Następnie w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy podać nazwę nowego szablonu oraz wybrać w jakich modułach szablon będzie widoczny.
Szablony dokumentów - Podstawowe informacjePo dodaniu takiego pola do szablonu będzie ono wyświetlane do uzupełnienia podczas generowania wydruku danego szablonu oraz uzupełniane na wydruku.

Szablony dokumentów - Dodawanie dokumentu na podstawie szablonu

Stworzenie bardziej zaawansowanych szablonów wymaga znajomości kodu HTML. Jeżeli wzór wprowadzony do serwisu jest już nieprzydatny, istnieje możliwość usunięcia go. Aby usunąć wzór dokumentu należy zaznaczyć szablon, a następnie wybrać MODYFIKUJ » USUŃ. Program wygeneruje dodatkowo zapytanie o usunięcie dokumentu, które należy potwierdzić.

Szablony dokumentów magazynowych - jak je dodać?

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW można dodać także szablon wydruku dokumentu magazynowego (funkcja dostępna jest wyłącznie dla zweryfikowanych firm).

Szablony dokumentów - Szablony dokumentów magazynowychPo wybraniu jednego z dokumentów wyświetlone zostanie okno z kodem źródłowym. Kod można modyfikować zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji. Stworzenie własnego szablonu wydruku dla dokumentów magazynowych wymaga podstawowej znajomości języków PHP i XML.

Szablony dokumentów - Szablony dokumentów magazynowych - kod

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów