0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tryb edycji okna dla produktów

Wielkość tekstu:

Tryb edycji okna służy do zdefiniowania domyślnych wartości określonych pól jak i stworzenia nowych podczas dodawania nowego produktu. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej co pozwala na przyśpieszenie procesu.

Aby włączyć tryb edycji należy wybrać akcję USTAWIENIA OKNA znajdującą się w prawym górnym rogu w oknie dodawania produktu (PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT lub MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT).

 Tryb edycji okna dla produktów

Pola dostępne do edycji

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE można ustawić domyślnie zachowanie dla pól: Typ/ Stawka VAT / Rabat  oraz dodać i zdefiniować dodatkowe pola.

Tryb edycji okna dla produktów 

Ustawienie domyślnego zachowanie pól dla pakietu bez magazynu

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki  PRZYCHODY » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA.

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedną z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Tryb edycji okna dla produktów 

Między podświetlanymi polami można się swobodnie przełączać. Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

 Tryb edycji okna dla produktów

Dodawanie nowego pola

Dla produktów  można zdefiniować dodatkowe pola Kod EAN oraz własne pola tekstowe.

W celu dodania nowego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna.

Tryb edycji okna dla produktów 

W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola.

Tryb edycji okna dla produktów 

Po wybraniu rodzaju pola można zmienić jego nazwę.

 Tryb edycji okna dla produktów

Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisku zakończ edycję pól lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

 Tryb edycji okna dla produktów

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne dla wszystkich produktów.

 Tryb edycji okna dla produktów

Zdefiniowanie dodatkowego pola spowoduje także stworzenie kolumny, którą można wyświetlić w tabeli na liście produktów. Więcej informacji na temat tego jak zmienić wyświetlane kolumny znajduje się w artykule Definiowanie kolumn w tabeli.

Usuwanie dodatkowego pola

W celu usunięcia zdefiniowanego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna. Po najechaniu myszką na wiersz pola zostanie wyświetlona ikonka usuwania zdefiniowanego pola.

Tryb edycji okna dla produktów 

Usunięcie dodatkowego pola spowoduje, że przestanie się ono pojawiać we wszystkich produktach.

Ustawienie domyślnego zachowanie pól dla pakietu z magazynem

W celu skorzystania z trybu edycji okna należy przejść do zakładki  MAGAZYN » PRODUKTY » PRODUKT » DODAJ PRODUKT następnie ustawić pożądane wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA. Zachowanie trybu edycji okna jak i definiowanie dodatkowych pól dla produktu jest analogiczne jak dla pakietu bez magazynu.

 Tryb edycji okna dla produktów

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów