Tryb edycji okna dla kontrahenta

Do czego służy tryb edycji okna?

Tryb edycji okna dla kontrahenta w systemie wfirma.pl służy do stworzenia nowych pól podczas jego dodawania. Dodanie pól, z których korzysta się najczęściej, pozwala na przyspieszenie procesu.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - pola dostępne w zakładce Dane firmy

W celu skorzystania z trybu edycji okna dla kontrahenta należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA » WYPEŁNIJ RĘCZNIE

Tryb edycji okna

Następnie w oknie Dodawanie nowego kontrahenta należy wybrać akcję USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE.

Tryb edycji okna

W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola (np. Adres).

Tryb edycji okna

Po wybraniu rodzaju pola można dokładnie określić jego wartość lub zmienić nazwę (np. Adres firmy, Adres korespondencyjny, Inny adres). Aby zmienić nazwę należy ustawiać kursor w polu za nazwą.

Tryb edycji okna

Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisków zakończ edycję pól, ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

Tryb edycji okna

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne dla wszystkich kontrahentów.

Tryb edycji okna

Usuwanie dodatkowego pola

W celu usunięcia zdefiniowanego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna, a następnie wcisnąć czerwony krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu dodanego pola.

Tryb edycji okna

Pole zostanie usunięte u wszystkich kontrahentów.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn