Tryb edycji okna dla kontrahenta

Do czego służy tryb edycji okna?

Tryb edycji okna dla kontrahenta służy do stworzenia nowych pól podczas jego dodawania. Dodanie pól, z których korzysta się najczęściej, pozwala na przyspieszenie procesu.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - pola dostępne w zakładce Dane firmy

W celu skorzystania z trybu edycji okna dla kontrahenta należy przejść do zakładki  CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA » WYPEŁNIJ RĘCZNIE

Tryb edycji okna dla kontrahenta

Następnie w oknie Dodawanie nowego kontrahenta należy wybrać akcję USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole.

Tryb edycji okna dla kontrahenta

W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola (np. Adres).

 Tryb edycji okna dla kontrahenta

Po wybraniu rodzaju pola można dokładnie określić jego wartość lub zmienić nazwę (np. Adres firmy, Adres korespondencyjny, Inny adres). Aby zmienić nazwę należy ustawiać kursor w polu za nazwą.

Tryb edycji okna dla kontrahenta 

Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisków zakończ edycję pól, ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

 Tryb edycji okna dla kontrahenta

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne dla wszystkich kontrahentów.

 Tryb edycji okna dla kontrahenta

Usuwanie dodatkowego pola

W celu usunięcia zdefiniowanego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna. Po najechaniu kursorem na wiersz pola zostanie wyświetlona ikona usuwania zdefiniowanego pola.

Tryb edycji okna dla kontrahenta

Pole zostanie usunięte u wszystkich kontrahentów.