Tryb edycji okna dla kontrahenta

Do czego służy tryb edycji okna?

Tryb edycji okna dla kontrahenta służy do stworzenia nowych pól podczas jego dodawania. Dodanie pól, z których korzysta się najczęściej, pozwala na przyspieszenie procesu.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - pola dostępne w zakładce Dane firmy

W celu skorzystania z trybu edycji okna dla kontrahenta należy przejść do zakładki  CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA » WYPEŁNIJ RĘCZNIE

Tryb edycji okna dla kontrahenta - wypełnij ręcznie dane kontrahenta

Następnie w oknie Dodawanie nowego kontrahenta należy wybrać akcję USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - likwidacja nowego pola

W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj pola (np. Adres).

 Tryb edycji okna dla kontrahenta - opcję pól do wyboru

Po wybraniu rodzaju pola można dokładnie określić jego wartość lub zmienić nazwę (np. Adres firmy, Adres korespondencyjny, Inny adres). Aby zmienić nazwę należy ustawiać kursor w polu za nazwą.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - wybór rodzaju adresu 

Po zakończeniu działań należy skorzystać z przycisków zakończ edycję pól, ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

 Tryb edycji okna dla kontrahenta - koniec trybu edycji

Zdefiniowane dodatkowe pola będą dostępne dla wszystkich kontrahentów.

 Tryb edycji okna dla kontrahenta - widoczność nowego pola

Usuwanie dodatkowego pola

W celu usunięcia zdefiniowanego pola należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub dodaj nowe pole znajdującego się w dolnej części okna. Po najechaniu kursorem na wiersz pola zostanie wyświetlona ikona usuwania zdefiniowanego pola.

Tryb edycji okna dla kontrahenta - likwidacja nowego pola

Pole zostanie usunięte u wszystkich kontrahentów.