Ukrywanie pracownika w module Kadry

Pracodawcy, którzy zatrudniają wielu pracowników, mogą uporządkować widok pracowników używając opcji “ukrywanie pracownika”. Warto tę opcję wykorzystać w stosunku do pracowników, z którymi, np. została rozwiązana umowa o pracę. Pozwoli to zachować przejrzysty widok na liście pracowników.

Ukrywanie pracownika

W celu ukrycia pracownika należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » MODYFIKUJ » UKRYJ.

Ukrywanie pracownika w systemie wFirma.pl - akcja ukryj

Pracownik zniknie z listy pracowników, a jego podgląd będzie możliwy po wybraniu w filtrach widoczności wariantu UKRYCI.

Ukrywanie pracownika w systemie wFirma.pl - opcje filtrowania

Przywrócenie pracownika

W celu przywrócenia pracownika na listę widocznych zatrudnionych, należy wybrać i zaznaczyć osobę z listy pracowników ukrytych i wybrać opcję MODYFIKUJ » POKAŻ.

Ukrywanie pracownika w module Kadry - akcja pokaż

W ten sposób pracownik powróci na listę pracowników widocznych w zakładce KADRY » PRACOWNICY.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn