Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek

Wezwanie do zapłaty z naliczaniem odsetek można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI, gdzie należy odnaleźć dokument, do którego ma być ono wygenerowane.

Jeżeli znasz numer faktury lub nazwę kontrahenta, w celu szybszego odnalezienia faktury skorzystaj z wyszukiwarki.

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek - wyszukiwanie

Odnaleziony dokument należy zaznaczyć i wybrać z górnego paska menu GENERUJ » WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK.

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek - generowanie

Przy generowaniu dokumentu istnieje możliwość wskazania:

 • rodzaju wysyłki:

  • plik PDF

  • e-mail

  • poczta

  • SMS

 • terminu płatności

 • numeru konta bankowego wierzyciela.

Na wezwaniu do zapłaty można ująć dodatkową treść zawierającą:

 • informację o przekazaniu windykacji wierzytelności profesjonalnej kancelarii
 • ostrzeżenie o publikacji długu na giełdzie wierzytelności.

W tym celu należy zaznaczyć okno przy danej treści.

Lista wystawionych wezwań do zapłaty z naliczeniem odsetek dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.

Zbiorcze wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek

W systemie istnieje możliwość wygenerowania zbiorczego wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek dla danego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, wybrać dłużnika, zaznaczając firmę » GENERUJ » ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK.

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek - zbiorcze

Podczas generowania dokumentu użytkownik ma możliwość odznaczenia faktur, które nie powinny być uwzględnione w zbiorczym wezwaniu do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek - generowanie dokumentu

Lista wystawionych zbiorczych wezwań do zapłaty z naliczeniem odsetek dostępna jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.