Wierzytelności - naliczanie i umarzanie odsetek

Informacje o automatycznie wyliczonych odsetkach ustawowych widoczne są w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI w kolumnie ODSETKI USTAWOWE.

Wierzytelności - odsetki

Naliczenie odsetek na wezwaniu do zapłaty

Z poziomu katalogu wszystkich wierzytelności istnieje możliwość wygenerowania wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek dla faktur, które nie zostały opłacone (rozliczone w systemie). Szczegółowy schemat wystawiania w artykule: Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

Rozliczając fakturę, do której wygenerowano wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek, poprzez funkcję ROZLICZ, istnieje możliwość jednoczesnego rozliczenia odsetek, jeżeli te zostały otrzymane, poprzez zaznaczenie ROZLICZ ODSETKI i wpisanie ich wartości w polu ODSETKI.

Wierzytelności - rozliczanie odsetek

Rozliczenie takie powoduje automatyczne generowanie DW w zakładce EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW  » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Naliczenie odsetek na nocie odsetkowej 

Notę odsetkową w systemie wystawia się wyłącznie do faktur rozliczonych. Na nocie odsetkowej można naliczyć zarówno odsetki ustawowe, jak i umowne. Więcej w artykule: Nota odsetkowa.

Umorzenie odsetek

W każdej chwili wierzyciel może odstąpić od naliczania odsetek. Funkcja umorzenia odsetek dostępna jest dla faktur, do których wygenerowano wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek z poziomu:

  • PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, zaznaczając wierzytelność i wybierając opcję ODSETKI » UMORZENIE ODSETEK.

Wierzytelności - umorzenie odsetek

  • rozliczania wierzytelności (funkcja ROZLICZ) o przekroczonym terminie płatności, zaznaczając opcję UMÓRZ ODSETKI.

Wierzytelności - dodawanie płatności

W zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI istnieje możliwość cofnięcia umorzenia odsetek zaznaczając wierzytelności i wybierając z górnego paska menu ODSETKI » COFNIJ UMORZENIE ODSETEK.

Wierzytelności - cofanie umorzenia odsetek

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska