Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika

Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika może zostać dodany w Panelu pracownika przez osobę ubiegającą się o urlop wypoczynkowy. Natomiast sam pracodawca również ma możliwość wpisania urlopu pracownikowi. Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika wystawiany jest z poziomu zakładek GRAFIK oraz NIEOBECNOŚCI.

Grafik i wniosek urlopowy w Panelu Pracownika

W celu dodania wniosku urlopowego przez pracownika, należy wejść w zakładkę GRAFIK, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w dzień planowanego początku urlopu. W następnym kroku należy wybrać opcję DODAJ PROPOZYCJĘ URLOPU.

wniosek urlopowy w panelu pracownika

W wygenerowanym oknie użytkownik Panelu Pracownika ustala okres planowanego urlopu. Wprowadzone zmiany należy zapisać, żeby wyświetliły się one w systemie po stronie pracodawcy. Pracownik ma możliwość również skorzystać z opcji dostępnej w liście rozwijanej ZAPISZ I DRUKUJ.

Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika - jak go wystawić? - zapis propozycji urlopu

Zapisany wniosek urlopowy w Panelu Pracownika zostanie naniesiony na grafik. Niezaakceptowany przez pracodawcę termin urlopu jest oznaczony jasnym odcieniem zieleni (wyszarzony). Po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę zmienia on kolor na intensywną zieleń.

 wniosek urlopowy w panelu pracownika

Brak wyświetlanych godzin pracy w grafiku

Pracownik nie zyska możliwości wglądu w swój grafik pracy, dopóki pracodawca nie przejdzie przez proces publikacji dodanej do systemu umowy o pracę. Objawiać się to będzie brakiem wypisanych, zaplanowanych godzin pracy w poszczególnych dniach  pracy.

Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika może być wystawiony pomimo braku opublikowanej umowy, a tym samym braku wglądu do grafiku. 

W trakcie dodawania wniosku, metodą wyżej opisaną, zostanie wygenerowany komunikat informujący o wykroczeniu poza okres obowiązywania umowy wniosku. W takiej sytuacji należy wybrać opcję TAK w wyświetlonym komunikacie. Urlop w Panelu Pracownika zostanie wygenerowany.

 wniosek urlopowy w panelu pracownika

Nieobecności dodane w systemie

Wniosek urlopowy w Panelu Pracownika można dodać również z zakładki NIEOBECNOŚCI - wystarczy kliknąć w opcję DODAJ PROPOZYCJĘ URLOPU.

 wniosek urlopowy w panelu pracownika

W wygenerowanym oknie, pracownik wprowadza zakres dat planowanego urlopu po czym zapisuje wprowadzone zmiany. Zasady postępowania są analogiczne jak w przypadku dodawania wniosku urlopowego z poziomu zakładki GRAFIK.

Oznaką, że dany wniosek urlopowy został zaakceptowany przez pracodawcę jest zniknięcie symbolu szarego trójkąta z wykrzyknikiem.

Limit urlopu do wykorzystania 

Z poziomu zakładki NIEOBECNOŚCI pracownik ma możliwość wglądu w przysługujący mu limit dni urlopowych. Tabela “Dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania” zawiera w sobie informację o:

  • przysługującym ogólnie limicie urlopowym przypisanym do danej umowy (wraz z podanym przelicznikiem godzinowym),

  • liczbie dni urlopowych już wykorzystanych,

  • liczbie dni urlopowych przysługujących do wykorzystania.

wniosek urlopowy w panelu pracownika

Brak wglądu do przysługującego limitu urlopowego z poziomu PANEL PRACOWNIKA » NIEOBECNOŚCI oznacza, że pracodawca nie zdążył jeszcze wprowadzić umowy danej osoby do systemu.

 wniosek urlopowy w panelu pracownika