0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę daje mu prawo do korzystania z różnych rodzajów nieobecności zarówno chorobowych jak i urlopowych. Dodatkowo pracownik, który jest rodzicem ma możliwość skorzystanie z urlopu opieki nad dzieckiem. System umożliwia łatwe odnotowanie tych absencji oraz wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej. 

Dodawanie opieki nad dzieckiem na dni w systemie 

W systemie istnieje możliwość dodania urlopu opieki nad dzieckiem. Opieka zgodnie z prawem może być przyznawana w dniach i wówczas przysługują 2 dni lub w godzinach i wówczas jest do wykorzystania 16 godzin. W systemie przewidziano również możliwość szybkiego, intuicyjnego wprowadzania nieobecności. Funkcjonalność jest dostępna z dwóch poziomów: 

  • KADRY » GRAFIK
  • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » GRAFIK w szczegółach pracownika 

Aby szybciej wprowadzić daną nieobecność wystarczy przeciągnąć kursorem myszki okres nieobecności w grafiku, otworzy się okno, gdzie po wybraniu odpowiedniej akcji w oknie dialogowym podstawią się konkretne daty tej nieobecności. Nie będzie już konieczne ręczne wpisywanie dat nieobecności co znacznie przyspiesza proces dodawania nieobecności. 

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - grafik 

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - nieobecność

Opieka w dniach jest dodawana jak każda inna nieobecność czyli np. z poziomu MENU » NIEOBECNOŚCI » Dodaj nieobecność.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - opieka nad dzieckiem

W przypadku gdy opieka jest dodana na więcej niż 2 dni system informuje o tym odpowiednim komunikatem. Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - limit opieki

 

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej

W systemie można odnotować opiekę godzinową również tylko na część dnia, nie zawsze bowiem pracownik korzysta z opieki na cały dzień tylko może wybrać jej wykorzystanie na godziny: MENU » GRAFIK » DODAJ GODZINY PRACY.

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - odnotowanie

W godzinach przepracowanych należy podać godziny pracy, natomiast godziny opieki należy odnotować w oknie opieka. W ten sposób należy wprowadzić opiekę nad dzieckiem na godziny. Po ich dodaniu w grafiku pracownika pojawi się oznaczenie - symbol czerwonego trójkąta.

System poinformuje Użytkownika o przekroczeniu limitu godzinowego opieki nad dzieckiem, wykorzystanego w danym roku.

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - oznaczenie

Jeśli pracownik w miesiącu skorzystania z opieki miał wypłacane składniki zmienne wynagrodzenia to na liście płac zostanie wyliczone wynagrodzenie za czas urlopu. Natomiast gdy wypłacone było tylko wynagrodzenie zasadnicze na liście płac nie pojawi się dodatkowa pozycja.

Wprowadzenie opieki nad dzieckiem godzinowej - lista płac

System wFirma.pl umożliwia wprowadzanie wszystkich rodzajów nieobecności w tym także wprowadzanie opieki nad dzieckiem godzinowej. Wszystkie z nich są wykazywane, albo na liście płac, albo w deklaracji rozliczeniowej DRA (w raportach imiennych) przekazywanych do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów