0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura metoda kasowa w VAT - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Metoda kasowa w VAT jest szczególną metodą rozliczania podatku od towarów i usług. Charakteryzuje się tym, że podatek VAT należny rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Użytkownik, który dokonał wyboru metody kasowej musi zwracać szczególną uwagę na daty płatności zaksięgowanych faktur.

Metoda kasowa w VAT - ustawienia 

Mały podatnik, który wybrał kasową metodę rozliczania z VAT, w celu wystawiana faktur z odpowiednimi oznaczeniami, powinien w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć pole METODA KASOWA.

Faktura metoda kasowa - ustawienia VAT

Faktura metoda kasowa - jak wystawić?

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.

Faktura metoda kasowa - wystawianie

Zgodnie z przepisami u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów:

  • będących czynnymi podatnikami VAT - obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty,

  • nie będących czynnymi podatnikami VAT - obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przy wystawianiu faktury sprzedaży rozpoznanie statusu klienta następuje na podstawie pola NIP w danych kontrahenta:

  • podanie numeru NIP kontrahenta jest jednoznaczne z oznaczeniem jako czynny podatnik VAT,

Faktura metoda kasowa w VAT

  • brak NIP w danych kontrahenta oznacza, że jest to kontrahent nie będący czynnym podatnikiem VAT.

Faktura metoda kasowa- brak NIP-u

Aby podatek VAT został ujęty w rejestrze sprzedaży pod datą otrzymania części lub całości zapłaty, informację o otrzymanej płatności należy wprowadzić do systemu. W sytuacji, gdy zapłata pokrywa się z wystawieniem faktury można skorzystać z opcji ZAPŁACONO.

Faktura metoda kasowa - rozliczenieNatomiast, gdy płatność następuje po wystawieniu faktury, informację tę wprowadza się przez zaznaczenie odpowiedniej faktury i wybór w górnym menu opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

Faktura metoda kasowa - rozliczanie płatności

W sytuacji, gdy faktura dotycząca sprzedaży na rzecz podatnika VAT zwolnionego nie zostanie opłacona w ciągu 180 dni od daty sprzedaży wskazanej na fakturze wówczas system automatycznie ujmie podatek VAT w Rejestrze sprzedaży VAT na ostatni dzień miesiąca w którym przypada 180 dzień. Natomiast wartość netto z faktury zostanie zaksięgowana w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji przychodów (ryczałt) pod datą sprzedaży wskazanej na fakturze. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów