Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego na dany rok

System nie dokonuje automatycznego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. Przysługujący pracownikowi urlop należy na każdy rok wprowadzić samodzielnie. System nie sumuje urlopu pozostałego z roku poprzedniego z limitem na kolejny rok. Przeczytaj jak łatwe jest wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego na dany rok!

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego

Aby wprowadzić dane, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY »wybrać pracownika » w oknie “Szczegóły pracownika” przejść do zakładki » Ewidencja czasu pracy » MENU » NIEOBECNOŚCI a następnie należy w części Dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania wybrać DODAJ i uzupełnić rok i wpisać wymiar urlopu.

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego -dodaj

Po dodaniu urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika, liczba dni wykorzystanych zostanie uwzględniona w bilansie wymiaru urlopu. Limit będzie się pomieszał o wprowadzony urlop wypoczynkowy.

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego - widok