Automatyczne wyliczenie wymiaru urlopu na dany rok

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego czyli od obecnego i każdego poprzedniego zatrudnienia na umowę o pracę oraz od ukończonej szkoły i jest to:

  • 20 dni roboczych w wypadku, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

  • 26 dni roboczych, jeśli pracownik jest zatrudniony od 10 lub więcej lat.

W systemie możliwe jest automatyczne wyliczenie limitu urlopu na podstawie wprowadzonych danych. Podczas dodawania umowy o pracę: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ po zapisaniu wprowadzonych zmian pojawia się okno dialogowe, gdzie na należy uzupełnić historię zatrudnienia oraz wykształcenia danego pracownika. Na jej podstawie system automatycznie ustali limit urlopowy uwzględniając również czas trwania umowy bieżącej.

Instrukcja video - Urlopy wypoczynkowe - najważniejsze zagadnienia

Historia zatrudnienia

Historię zatrudnienia należy dodać w szczegółach pracownika. W tym celu należy przejść do modułu KADRY i kliknąć na imię i nazwisko pracownika. Otworzy się okno dialogowe, w którym w zakładce DANE PODSTAWOWE w części HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » DODAJ ZATRUDNIENIE należy uzupełnić okres trwania poprzednich zatrudnień, na podstawie dostarczonych przez pracownika świadectw pracy.

 Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - dodawanie historii zatrudnienia

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - zakładka podstawowe informacje

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do kolejnej zakładki: HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » NIEOBECNOŚCI. Sekcję tę należy uzupełnić tylko wtedy, gdy pracownik w roku zatrudnienia pracował w innej firmie. Jeśli wprowadzone okresy zatrudnienia nie dotyczą roku bieżącego nie ma potrzeby uzupełnianie zakładki NIEOBECNOŚCI. W przypadku, gdy dany okres nie powinien być wliczany do limitu urlopowego, wystarczy odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - zakładka nieobecności

Historia wykształcenia

W zakładce DANE PRACOWNIKA » HISTORIA » HISTORIA WYKSZTAŁCENIA » DODAWANIE WYKSZTAŁCENIA należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia danego pracownika.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - dodawanie historii wykształcenia

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - poziom wykształcenia

 Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat 

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu, jeżeli wprowadzony okres nie powinien zostać wliczony do limitu urlopowego wystarczy w oknie dodawania wykształcenia odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu

Po uzupełnieniu danych dotyczących zatrudnienia i wykształcenia  system automatycznie ustali limit urlopowy zgodnie z wprowadzonymi danymi. Wyliczony limit będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY  » w oknie Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » MENU » NIEOBECNOŚCI.

 Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - limit urlopu pracownika

Każda zmiana w umowie, czy historii zatrudnienia i wykształcenia powoduje ponowne przeliczenie urlopu. Gdyby limit się nie zgadzał, wystarczy zaznaczyć wyliczenie i wybrać MODYFIKUJ, a następnie wprowadzić właściwe dane i je zapisać.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn