Automatyczne wyliczenie limitu urlopu na dany rok

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego czyli od obecnego i każdego poprzedniego zatrudnienia na umowę o pracę oraz od ukończonej szkoły i jest to:

  • 20 dni roboczych w wypadku, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat,

  • 26 dni roboczych, jeśli pracownik jest zatrudniony od 10 lub więcej lat.

W systemie możliwe jest automatyczne wyliczenie limitu urlopu na podstawie wprowadzonych danych. Podczas dodawania umowy o pracę: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ po zapisaniu wprowadzonych zmian pojawia się okno dialogowe, gdzie na należy uzupełnić historię zatrudnienia oraz wykształcenia danego pracownika. Na jej podstawie system automatycznie ustali limit urlopowy uwzględniając również czas trwania umowy bieżącej.

Pierwsza praca

Jeśli nowy pracownik nie świadczył wcześniej pracy, należy w oknie dodawania umowy zaznaczyć, że jest to jego pierwsza praca. Zgodnie z przepisami urlop takiego pracownika automatycznie wyliczany jest z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego

Przykład 1.

Pracownikowi należy się 20 dni urlopu, ponieważ nie posiada jeszcze 10 lat stażu pracy. Dnia 1 lipca 2018 r. podjął swoją pierwszą w życiu pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dnia 31 lipca uzyskuje prawo do 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1 : 12 x 20 dni = 1,66 dnia. Dnia 31 sierpnia uzyskuje prawo do kolejnej 1/12, czyli  przy założeniu, że nie wykorzystał w tym czasie urlopu to na koniec sierpnia przysługuje mu 2 : 12 x 20 dni = 3,32 dnia. Dnia 31 grudnia przysługuje mu 6/12 wymiaru urlopu, czyli 10 dni.

Historia zatrudnienia

Historię zatrudnienia należy dodać w zakładce: HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » DODAJ ZATRUDNIENIE,  po otwarciu okna dialogowego należy uzupełnić okres trwania poprzednich zatrudnień, na podstawie dostarczonych przez pracownika świadectw pracy.

 Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego

 automatyczne wyliczenie urlopu

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do kolejnej zakładki: HISTORIA » HISTORIA ZATRUDNIENIA » NIEOBECNOŚCI. Sekcję tę należy uzupełnić tylko wtedy, gdy pracownik w roku zatrudnienia pracował w innej firmie. Jeśli wprowadzone okresy zatrudnienia nie dotyczą roku bieżącego nie ma potrzeby uzupełnianie zakładki NIEOBECNOŚCI. W przypadku, gdy dany okres nie powinien być wliczany do limitu urlopowego, wystarczy odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych.

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego 

Historia wykształcenia

W zakładce HISTORIA » HISTORIA WYKSZTAŁCENIA » DODAWANIE WYKSZTAŁCENIA należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia danego pracownika.

 

 Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego

 

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego 

 Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat 

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu, jeżeli wprowadzony okres nie powinien zostać wliczony do limitu urlopowego wystarczy w oknie dodawania wykształcenia odhaczyć okno z komunikatem wliczaj do limitów urlopowych. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu

Po uzupełnieniu danych dotyczących zatrudnienia i wykształcenia  system automatycznie ustali limit urlopowy zgodnie z wprowadzonymi danymi. Wyliczony limit będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY  » w oknie Szczegóły pracownika » Ewidencja czasu pracy » MENU » NIEOBECNOŚCI.

Wprowadzanie limitu urlopu wypoczynkowego

Każda zmiana w umowie, czy historii zatrudnienia i wykształcenia powoduje ponowne przeliczenie urlopu. Gdyby limit się nie zgadzał, wystarczy zaznaczyć wyliczenie i wybrać MODYFIKUJ, a następnie wprowadzić właściwe dane i je zapisać.