Minimalne wynagrodzenie - jak wprowadzić je w systemie?

Jak wprowadzić do systemu umowę o pracę, gdzie stawką będzie minimalne wynagrodzenie, tak aby po jego zmianie nie było potrzeby aneksowania umowy? Czy system wFirma.pl daje taką możliwość?

 

Pracownik zgodnie z przepisami prawa pracy powinien mieć zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to, jak pokazują ostatnie lata, co roku jest stopniowo zwiększane, w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, natomiast już od początku 2020 roku wzrośnie o 350 zł by osiągnąć wysokość 2600 zł brutto. Zmiana ta może być uciążliwa dla pracodawców, nie tylko z powodu zwiększonych kosztów zatrudnienia, ale także z powodu konieczności zmian zapisów w umowie. Aby uniknąć tworzenia dodatkowych dokumentów, system wFirma.pl daje możliwość wprowadzenia zapisu, że pracownik będzie otrzymywał za swoją pracę gwarantowane minimalne wynagrodzenie, a nie określone konkretną kwotą.

Minimalne wynagrodzenie w umowie

Aby wprowadzić taką umowę w  systemie należy w pierwszej kolejności dodać pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. Następnie należy stworzyć odpowiednią umowę o pracę KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. W zakładce Podstawowe informacje należy wybrać MINIMALNE, w systemie zostanie w kwocie brutto przyjęte aktualne minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku, w którym została rozpoczęta umowa o pracę.

Minimalne wynagrodzenie - umowa o pracę

Kwota minimalnego wynagrodzenia zostanie przypisana automatycznie do wymiaru czasu pracy w proporcjonalnej wysokości. Na wydruku umowy KADRY » UMOWY » DRUKUJ w pozycji wynagrodzenie brutto będzie napisane słownie “wynagrodzenie minimalne”. W związku z tym pracodawca nie będzie musiał wraz z początkiem nowego roku zmieniać kwoty wynagrodzenia minimalnego w umowie o pracę tworząc aneks do umowy.

Minimalne wynagrodzenie w wydrukowanej umowie

W przypadku tworzenia listy płac w następnych latach system będzie uwzględniał aktualne minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku bez konieczności ręcznego zmieniania umowy.