0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek Z-15A/B pracownika

Wielkość tekstu:

Wniosek Z-15A/B pracownika jest niezbędnym dokumentem potrzebnym do przyznania pracownikowi, sprawującemu opiekę nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, zasiłku z ZUS. System wFirma.pl umożliwia wygenerowanie tych formularzy w sposób łatwy i zautomatyzowany.

Warto mieć na uwadze, że wniosek  Z-15A/B powinien wypełnić i podpisać pracownik. Wygenerowanie tego wniosku dla pracownika jest wyłącznie dodatkowym ułatwieniem wprowadzonym w naszym systemie. Nie należy generować takiego druku, jeśli pracownik złożył go pracodawcy w formie papierowej!

Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl

Generowanie wniosku Z-15A/B dla pracownika odbywa się w trakcie wprowadzania nieobecności pracownika do systemu. Dodawanie nieobecności pracownika może odbyć się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładce CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Wniosek Z-15A/B pracownika - tworzenie dokumentu

 

Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl - wprowadzenie nieobecności

W wygenerowanym oknie użytkownik powinien określić:

  • przedział czasowy w którym pracownik świadczy opiekę,
  • rodzaj nieobecności, w tym przypadku OPIEKA.

Rodzaj świadczenia, zostanie uzupełniony przez system automatycznie po wybraniu rodzaju nieobecności. 

Podstawa zasiłku opiekuńczego jest wyliczana w sposób zautomatyzowany bazując na wygenerowanych w systemie listach płac. Użytkownik ma natomiast możliwość ręcznie zmienić wysokość tej podstawy.

Mając określone podstawowe paramtery nieobecności, należy kliknąć w symbol listy rozwijanej (w dolnym prawym rogu okna). Następnie wybrać jaki rodzaj zaświadczeń i wniosków powinien zostać wygenerowany przez system. Zapisujemy zmiany.

Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać do ZUS zarówno zaświadczenie Z-3 jak i wniosek Z-15A/B pracownika, gdy ten ubiega się o zasiłek z tytuł opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny.

Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl - generowanie wniosku

W przypadku, gdy pracownik ma wprowadzonych w systemie członków rodziny w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA »  DANE PRACOWNIKA » RODZINA, to przy generowaniu wniosku Z-15A/B użytkownik będzie miał możliwość określić:

  • nad kim będzie sprawowana opieka,
  • czy występuje inny członek rodziny, który dzieli gospodarstwo domowe z ubezpieczonym ale nie może zaopiekować się wskazanym chorym.

Jeżeli dane tych osób użytkownik chce uzupełnić ręcznie, bezpośrednio w pliku, to pola w oknie należy pozostawić puste. Klikamy DALEJ.

 Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl - wybór członka rodziny

System w następnym kroku wygeneruje odpowiednie dokumenty, w tym wniosek Z-15A lub Z-15B. Dane, które zostały ówcześnie wprowadzone do systemu zostaną automatycznie zaciągnięte do dokumentu. Pozostałe informacje powinien wypełnić pracownik.

Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl - wniosek Z-15A/B

Podanie danych we wniosku nie jest walidowane - pracodawca może podać część informacji, a resztę powinien uzupełnić pracownik.
  

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, należy zapisać wniosek Z-15A/B. Wniosek Z-15A/B po wygenerowaniu widoczny będzie w zakładce KADRY » DEKLARACJE. Zapisany dokument można w dowolnym momencie edytować poprzez zaznaczenie go i kliknięcie na opcję MODYFIKUJ. Po modyfikacji zmiany należy zapisać. Ponadto wniosek Z-15A/B pracownik może sporządzić samodzielnie pod warunkiem, że posiada on dostęp do panelu ePracownik.

Wniosek Z-15A/B pracownika - wydruk

Wygenerowany wniosek Z-15A/B dostępny jest w pod zakładce KADRY » DEKLARACJE lub w szczegółach pracownika. W celu wydrukowania dokumentu, należy go zaznaczyć i kliknąć DRUKUJ.

Wniosek Z-15A/B pracownika w systemie wFirma.pl - drukowanie wniosku

 

Teraz, dzięki wFirma.pl możesz sprawnie i szybko generować zaświadczenia, w tym wniosek Z-15A/B pracownika!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów