Wydatki nieksięgowane do ewidencji

Użytkownicy systemu wfirma.pl mają możliwość dodania do systemu faktur związanych również z tymi wydatkami, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów np. w celu kontroli płatności.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się te wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodu oraz są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o PIT). Więcej na ten temat w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-w-dzialalnosci-gospodarczej

Jak wprowadzić do systemu fakturę za wydatki nieksięgowanie do ewidencji?

Jeśli dany wydatek nie spełnia definicji kosztu uzyskania przychodu użytkownik może wprowadzić taką fakturę do systemu zgodnie ze ścieżką: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) » WYDATKI NIEKSIĘGOWANE DO EWIDENCJI.

Następnie w wygenerowanym oknie należy uzupełnić dane zgodnie ze stanem na fakturze.

Wydatki nieksięgowane do ewidencji - wprowadzenie wydatku

Wydatki niezaksięgowanie w ewidencjach

Faktura zaksięgowana w powyższy sposób nie zostanie ujęta ani w rejestrach VAT ani w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców).

Wydatki nieksięgowane do ewidencji - ewidencje

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn