Wydatki nieksięgowane do ewidencji

Przedsiębiorcy mają możliwość dodania do systemu faktur związanych z wydatkami które nie mogą zostać zaliczone do kosztów księgowych. Przykładem takich wydatków mogą być faktury za nabycie składników majątku niebędących środkami trwałymi, które zostały sfinansowane z dotacji.

Taką fakturę należy dodać do systemu według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) » WYDATKI NIEKSIĘGOWANE DO EWIDENCJI.

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić dane zgodnie ze stanem na fakturze.

Wydatki nieksięgowane do ewidencji - wprowadzenie wydatku

W ten sposób zaksięgowana faktura nie zostanie ujęta ani w rejestrach VAT ani w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowców).