Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

Użytkownicy systemu wfirma.pl mają możliwość wystawiania faktur sprzedaży na podstawie zaksięgowanych wydatków. Sprawdź, jak w prosty i szybki sposób wystawić fakturę do wydatku!

Jak zaksięgować wydatek?

Przedsiębiorca, księgując koszty działalności gospodarczej, wprowadza je w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE przez opcję DODAJ. Więcej na temat księgowania wydatków w systemie wfirma.pl w artykule: Księgowanie wydatków

Wystawienie dokumentu sprzedaży

Jak wystawić fakturę sprzedaży na podstawie wydatku?

W systemie istnieje dodatkowo możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wprowadzonego wydatku. Aby tego dokonać należy w zakładce WYDATKI zaznaczyć dany wydatek oraz wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ VAT.

Wystawienie dokumentu sprzedaży

Po wybraniu rodzaju dokumentu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane ze sprzedażą. Pola w części PRODUKT LUB USŁUGA zostaną wypełnione automatycznie pozycjami wprowadzonymi wcześniej jako wydatek.

Wystawienie dokumentu sprzedaży

Po zapisaniu przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Ewidencji Przychodów, a także w przypadku czynnych podatków VAT do Rejestru VAT sprzedaży.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz