Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

Przedsiębiorca, księgując koszty działalności gospodarczej, wprowadza je w zakładce WYDATKI poprzez opcję Dodaj wydatek.

dokument sprzedaży na podstawie wydatku

W systemie istnieje dodatkowo możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wprowadzonego wydatku. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć dany wydatek oraz wybrać opcję WYSTAW FAKTURĘ.

dokument sprzedaży na podstawie wydatku

Po wybraniu rodzaju wpisu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane ze sprzedażą. Część Produkt lub usługa zostaną wypełnione automatycznie pozycjami wprowadzonymi wcześniej jako wydatek.

dokument sprzedaży na podstawie wydatku

Po zapisaniu przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Ewidencji Przychodów, a także w przypadku czynnych podatków VAT do Rejestru VAT sprzedaży.