Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

Przedsiębiorca, księgując koszty działalności gospodarczej, wprowadza je w zakładce WYDATKI poprzez opcję WYDATKI » DODAJ.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku - wystawienie faktury

W systemie istnieje dodatkowo możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wprowadzonego wydatku. Aby tego dokonać, należy w zakładce WYDATKI zaznaczyć dany wydatek oraz wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ VAT.

 Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku - wprowadzenie wydatku

Po wybraniu rodzaju dokumentu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane ze sprzedażą. Część PRODUKT LUB USŁUGA zostaną wypełnione automatycznie pozycjami wprowadzonymi wcześniej jako wydatek.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

Po zapisaniu przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Ewidencji Przychodów, a także w przypadku czynnych podatków VAT do Rejestru VAT sprzedaży.