Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku

Przedsiębiorca, księgując koszty działalności gospodarczej, wprowadza je w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE przez opcję DODAJ.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku - wprowadzenie wydatku

W systemie istnieje dodatkowo możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wprowadzonego wydatku. Aby tego dokonać należy w zakładce WYDATKI zaznaczyć dany wydatek oraz wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ VAT.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku - wystawienie faktury

Po wybraniu rodzaju dokumentu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane ze sprzedażą. Pola w części PRODUKT LUB USŁUGA zostaną wypełnione automatycznie pozycjami wprowadzonymi wcześniej jako wydatek.

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie wydatku w wfirma.pl

Po zapisaniu przychód trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Ewidencji Przychodów, a także w przypadku czynnych podatków VAT do Rejestru VAT sprzedaży.