Funkcja Zapytaj Eksperta w serwisie wFirma.pl

Użytkownicy serwisu wFirma.pl mają możliwość stałego, bezpłatnego wsparcia technicznego. Pomoc w poruszaniu się po systemie oferują wykwalifikowani eksperci z dziedziny księgowej, kadrowej i technicznej. Wysłanie wiadomości do ekspertów możliwe jest z konta z aktywnym pakietem, jak i pakietem, którego data ważności upłynęła. Ważne jest również, że dostęp do wsparcia technicznego jest przeznaczona dla każdego użytkownika, bez względu na wybrany rodzaj pakietu. Pytania wysyłane za pomocą funkcji Zapytaj Eksperta powinny obejmować tematykę obsługi technicznej systemu.

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie z aktywnym pakietem

Wysłanie wiadomości do eksperta możliwe jest poprzez:

  • wybranie opcji Pomoc, która znajduje się pod ikoną ze znakiem zapytania"?". Opcja dostępna jest w menu po prawej stronie ekranu. W nowym oknie należy wybrać opcję ZAPYTAJ EKSPERTA » UTWÓRZ SPRAWĘ;

Funkcja Zapytaj Eksperta- zakładka Pomoc

  • kliknięcie ikony użytkownika, która znajduje się w prawym, górnym rogu » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ;

 Funkcja Zapytaj Eksperta- zakładka Wiadomości

  • przejście do zakładki START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ.

 Funkcja Zapytaj Eksperta- zakładka Wiadomości

 

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie bez ważnego pakietu

Funkcja Zapytaj Eksperta nie zostaje zablokowana wraz z wygaśnięciem ważności pakietu. Użytkownik systemu wFirma.pl ma stały dostęp do archiwum wysłanych zgłoszeń, a także ma możliwość utworzenia nowej sprawy. W celu utworzenia sprawy z konta bez ważnego pakietu należy po zalogowaniu się na nie, przejść do zakładki START » WIADOMOŚCI, a następnie wybrać opcję UTWÓRZ SPRAWĘ.

Funkcja Zapytaj Eksperta- wygasły pakiet

Tworzenie sprawy przy wykorzystaniu funkcji Zapytaj Eksperta

Okno z możliwością wpisania treści wiadomości zostanie wyświetlone, gdy wybrana zostanie opcja UTWÓRZ SPRAWĘ.

Tworzenie nowej sprawy w systemie wfirma.pl

W nowo otwartym oknie widoczne będą pola takie jak:

  • Imię i Nazwisko - należy wpisać w nie dane osoby, która kieruje pytanie.
  • Wybierz temat pytania lub wpisz własny - umożliwia wybranie propozycji tematu sprawy z listy, ale także jest polem, w które Użytkownik może samodzielnie uzupełnić. Temat sprawy ważny jest zarówno dla ekspertów, którzy otrzymują daną sprawę, a także dla Użytkownika, ponieważ odpowiednio sformułowany temat pozwoli w łatwy sposób odszukać sprawę w archiwum wiadomości.
  • Twoje pytanie  - gdzie należy wpisać treść zapytania.

Okno tworzenia sprawy- nowe zgłoszenie

Jeśli w analizie sprawy pomocne okazać się mogą pliki lub zrzuty ekranu, to można je załączyć poprzez wybranie opcji Załącz pliki. W celu załączenia pliku z komputera należy go zaznaczyć i przeciągnąć na wyznaczone pole.

Nowe zgłoszenie-dodanie załącznika

Drugim rozwiązaniem jest kliknięcie opcji WYBIERZ i wybranie pliku z dysku komputera.

 Nowe zgłoszenie-dodanie załącznika

Wysłanie utworzonej sprawy do eksperta

Przygotowana wiadomość zostanie wysłana do eksperta po kliknięciu w opcję WYŚLIJ

Wysyłanie utworzonej sprawy za pomocą funkcji Zapytaj Eksperta

Po wysłaniu, zgłoszenie będzie możliwe do podglądu z poziomu zakładki  START » WIADOMOŚCI i z zakładki WIADOMOŚCI, która jest widoczna po kliknięciu w avatar UżytkownikaKażda sprawa posiada indywidualny numer, który widoczny jest w kolumnie Numer sprawy. W kolumnie Ostatnia aktywność wyświetlona jest godzina i data ostatniej dokonywanej zmiany w sprawie.

Wysłana sprawa do eksperta za pomocą funkcji Zapytaj Eksperta

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na rezygnację z wysyłki sprawy okno ze zgłoszeniem zostanie zamknięte po kliknięciu ikony "x", która znajduje się w prawym, górnym rogu okna lub poprzez kliknięcie opcji ANULUJ.

W systemie możliwe jest zapisanie roboczej wersji sprawy poprzez kliknięcie opcji ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ. Treść wiadomości zostanie zapisana i będzie ponownie wyświetlona nawet, gdy okno zostanie zamknięte. Treść wersji roboczej będzie widoczna przy ponownym wybraniu opcji UTWÓRZ SPRAWĘ.

Odpowiedź eksperta na sprawę

Nowa wiadomość od eksperta będzie oznaczona w systemie czerwoną ikoną przy avatarze Użytkownika. Ta sama ikona będzie widoczna przy zakładce WIADOMOŚCI. Numer wyświetlony na ikonie wskazuje, ile odpowiedzi zostało udzielonych na zgłoszenia Użytkownika. 

 Nowa wiadomość od eksperta wfirma

Nowa wiadomość ma pogrubiony tytuł i widoczna jest przy niej ikona dymka. Po kliknięciu w tytuł sprawy zostaną wyświetlone treści korespondencji. Z poziomu podglądu sprawy możliwe jest wysłanie kolejnej wiadomości, poprzez wpisanie treści w pole TWOJA WIADOMOŚĆ » WYŚLIJ.

Podgląd korespondencji pomiędzy ekspertem a Użytkownikiem systemu wfirma.pl

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej

Wiadomość otrzymana od eksperta będzie oznaczona jako nowa do momentu, gdy nie zostanie udzielona na nią odpowiedź lub, gdy nie zostanie oznaczona jako przeczytana. W celu oznaczenia sprawy jako przeczytanej należy zaznaczyć pole przy danej sprawie i wybrać opcje OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.

Oznaczanie sprawy jako odczytanej

Archiwizacja sprawy

Sprawy, które zostały już zakończone można zarchiwizować. W tym celu należy zaznaczyć sprawę i wybrać opcję ARCHIWIZUJ.

 W jaki sposób zarchiwizować sprawę?

Po wykonaniu tej czynności sprawa będzie widoczna, gdy w filtrze Status archiwizacji zostanie ustawiona wartość "archiwizowane". Po wybraniu we wspomnianym filtrze pustej wartości wyświetlone zostaną wszystkie sprawy. Sprawa zarchiwizowana oznaczona będzie ikoną księgi. 

Statusy spraw w systemie wfirma.pl

Wybranie w filtrze wartości niearchiwizowane umożliwi wyświetlenie wszystkich aktualnych spraw.