0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Funkcja Zapytaj Eksperta w serwisie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Użytkownicy serwisu wFirma.pl mogą liczyć na stałe, bezpłatne wsparcie techniczne. Pomoc w poruszaniu się po systemie oferują wykwalifikowani eksperci z dziedziny księgowości, kadr oraz techniczni. Wysłanie wiadomości do ekspertów możliwe jest z konta z aktywnym pakietem, jak i pakietem, którego data ważności upłynęła.

Dostęp do wsparcia technicznego jest dostępny w każdym pakiecie. Wsparcie księgowe oraz kadrowe jest dostępne w pakietach z asystentem tj. Księgowość online z Asystentem oraz Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem.

W przypadku klientów biur rachunkowych pytania związane z funkcjonowaniem systemu należy kierować bezpośrednio do biura rachunkowego które prowadzi obsługę księgo-kadrową o czym więcej w artykule: Komunikacja klient - biuro - klient

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie z aktywnym pakietem

Wysłanie wiadomości do eksperta możliwe jest poprzez:

 • wybranie opcji POMOC, która znajduje się pod ikoną ze znakiem zapytania"?", która jest dostępna w menu w prawym górnym rogu ekranu obok ikony użytkownika. W oknie które się pojawi należy wybrać opcję POPROŚ O POMOC;

Funkcja Zapytaj Eksperta - poproś o pomoc

 • kliknięcie ikony użytkownika, która znajduje się w prawym, górnym rogu strony, gdzie w menu należy wybrać WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ;

Funkcja Zapytaj Eksperta - Utwórz sprawę

 • przejście do zakładki START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ.

Tworzenie sprawy przy wykorzystaniu funkcji Zapytaj Eksperta

Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ SPRAWĘ i przejściu do odpowiedniej zakładki istnieje możliwość wyszukania odpowiedzi na poszukiwane zagadnienie. Pomocna w jej odnalezieniu jest możliwość skorzystania z list rozwijanych w polach WYBIERZ KATEGORIĘ oraz WYBIERZ TEMAT. Dzięki zastosowaniu tych filtrów, wyświetlone zostaną odnośniki do artykułów najbardziej zbliżone do szukanego zagadnienia. Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostanie przeniesiony do artykułu pomocy, w którym zawarte są szczegółowe informacje w danym zakresie.

W przypadku, gdy użytkownik nie odnajdzie odpowiedzi, należy na dole okna, w sekcji “Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?” kliknąć opcję NIE, aby móc zadać pytanie Ekspertowi.

Funkcja Zapytaj Eksperta - kategoria

 

W oknie Zapytaj eksperta widoczne będą pola takie jak:

 • W górnej części okna będzie dostępna możliwość przełączenia się pomiędzy kategoriami sprawy - należy przypisać kategorię pytania aby zostało ono skierowane do odpowiedniej grupy Ekspertów:
 1. Techniczne - w celu uzyskania wsparcia działu technicznego,
 2. Księgowe - w celu uzyskania pomocy eksperta księgowego,
 3. Kadry i ZUS - w celu uzyskania pomocy eksperta kadrowego.
 • Imię i Nazwisko - należy wpisać w nie dane osoby, która kieruje zapytanie.
 • Temat pytania - umożliwia wybranie propozycji tematu sprawy z listy.
 • Twoje pytanie - gdzie należy wpisać treść zapytania.

Jeśli w analizie sprawy pomocne okazać się mogą pliki lub zrzuty ekranu, to należy je załączyć poprzez wybranie opcji ZAŁĄCZ PLIKI. W celu załączenia pliku z komputera należy:

 • zaznaczyć plik na dysku i przeciągnąć na wyznaczone pole, lub
 • wybrać opcję WYBIERZ i wybrać pliki z dysku komputera, które mają zostać załączone do sprawy.

Funkcja Zapytaj Eksperta - tworzenie sprawy

Wysłanie utworzonej sprawy do eksperta

Przygotowaną wiadomość należy wysłać do eksperta przez kliknięcie w opcję WYŚLIJ.

Funkcja Zapytaj Eksperta - wyślij

Po wysłaniu, zgłoszenie będzie możliwe do podglądu z poziomu zakładki START » WIADOMOŚCI i z zakładki WIADOMOŚCI, która jest widoczna po kliknięciu w awatar UżytkownikaKażda sprawa posiada indywidualny numer, który widoczny jest w kolumnie Numer sprawy. W kolumnie Ostatnia aktywność wyświetlona jest godzina i data ostatniej dokonywanej zmiany w sprawie.

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na rezygnację z wysyłki sprawy okno ze zgłoszeniem zostanie zamknięte po kliknięciu ikony "x", która znajduje się w prawym, górnym rogu okna lub poprzez kliknięcie opcji ANULUJ.

W systemie możliwe jest zapisanie roboczej wersji sprawy poprzez kliknięcie opcji ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ. Treść wiadomości zostanie zapisana i będzie ponownie wyświetlona nawet, gdy okno zostanie zamknięte. Treść wersji roboczej będzie widoczna przy ponownym wybraniu opcji UTWÓRZ SPRAWĘ. Wersja robocza nie jest wysyłana do ekspertów.

Odpowiedź eksperta na sprawę

Nowa wiadomość od eksperta będzie oznaczona w systemie czerwoną ikoną przy awatarze Użytkownika. Ta sama ikona będzie widoczna przy zakładce WIADOMOŚCI. Numer wyświetlony na ikonie wskazuje, ile odpowiedzi zostało udzielonych na zgłoszenia Użytkownika. 

Nowa wiadomość ma pogrubiony tytuł i widoczna jest przy niej ikona dymka. Po kliknięciu w tytuł sprawy zostaną wyświetlone treści korespondencji. Z poziomu podglądu sprawy możliwe jest wysłanie kolejnej wiadomości, poprzez wpisanie treści w pole TWOJA WIADOMOŚĆ » WYŚLIJ.

Funkcja Zapytaj Eksperta - temat sprawy

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej

Wiadomość otrzymana od eksperta będzie oznaczona jako nowa do momentu, gdy nie zostanie udzielona na nią odpowiedź lub, gdy nie zostanie oznaczona jako przeczytana. W celu oznaczenia sprawy jako przeczytanej należy zaznaczyć pole przy danej sprawie i wybrać opcje OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.

Funkcja Zapytaj Eksperta - Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej

Archiwizacja sprawy

Sprawy, które zostały już zakończone można zarchiwizować. W tym celu należy zaznaczyć sprawę i wybrać opcję ARCHIWIZUJ. 

Funkcja Zapytaj Eksperta - Archiwizacja sprawy

Po wykonaniu tej czynności sprawa będzie widoczna, gdy w filtrze Status archiwizacji zostanie ustawiona wartość "archiwizowane". Po wybraniu we wspomnianym filtrze pustej wartości wyświetlone zostaną wszystkie sprawy. Sprawa zarchiwizowana oznaczona będzie ikoną księgi.

Statusy spraw w systemie wfirma.pl

Wybranie w filtrze wartości niearchiwizowane umożliwi wyświetlenie wszystkich aktualnych spraw.

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie bez ważnego pakietu

Funkcja Zapytaj Eksperta pozostaje aktywna wraz z wygaśnięciem ważności pakietu. Użytkownik systemu wFirma.pl ma stały dostęp do archiwum wysłanych zgłoszeń, a także ma możliwość utworzenia nowej sprawy. Wówczas w celu utworzenia sprawy po zalogowaniu do konta należy przejść do zakładki START » WIADOMOŚCI, a następnie wybrać opcję UTWÓRZ SPRAWĘ.

W okresie w którym pakiet jest nieaktywny możliwe jest korzystanie wyłącznie ze wsparcia ekspertów technicznych.

Funkcja Zapytaj Eksperta

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów