0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka JPK V7 przy użyciu profilu zaufanego

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT są zobligowani do generowania oraz wysyłki pliku JPK V7 (lub JPK V7K w przypadku rozliczenia kwartalnego) zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Więcej na temat nowego pliku JPK V7 w artykule: JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Termin składania JPK V7

JPK V7 należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczenia kwartalnego za dwa pierwsze miesiące kwartału, wygenerowana zostanie wyłącznie część ewidencyjna, natomiast część deklaracyjna zostanie wygenerowana w ostatnim miesiącu danego kwartału. 

Profil zaufany eGo - jak założyć?

Profil zaufany stanowi zbiór informacji o użytkowniku. Dane te są odpowiednio zabezpieczone, dzięki czemu nikt nie może podszyć się pod posiadacza profilu zaufanego eGo.

Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie i podpisać elektroniczne dokumenty m.in JPK V7.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
- za pomocą internetowego konta bankowego - nie wymaga dodatkowego uwierzytelnienia,
- wypełniając formularz - uwierzytelniając osobiście w jednym z wymienionych punktów potwierdzających.
Szczegółowe ścieżki postępowania związane z każdym z tych sposobów znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: Załóż profil zaufany

Generowanie JPK V7 w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować z systemu plik JPK V7 zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć okres za który ma zostać złożony.

Wysyłka JPK V7 profilem zaufanym

Plik JPK V7 jest generowany w formacie XML zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów. W tej formie powinien być dostarczony w wersji elektronicznej.

Wysyłka JPK V7 za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu ePUAP 

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK V7 trzeba dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego. W tym celu należy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK V7 - wysyłka do MF

Aby podpisać JPK V7 przy zastosowaniu systemu ePUAP należy przejść do zakładki ePUAP i pobrać metadane przez opcję ZAPISZ METADANE JPK VAT NA DYSKU.

Wysyłka JPK V7 - ePUAP

Następnie należy przejść na stronę Ministerstwa Finansów moj.gov.pl i kliknąć w niebieski przycisk PODPISZ JPK_VAT. Po autoryzacji (zalogowaniu się) profilem zaufanym serwis przekieruje nas na stronę gdzie będzie możliwość podpisania pliku.

Po wybraniu pliku metadanych, z dysku lub przeciągnięciu go w wyznaczone pole, system rozpocznie jego weryfikację. Ważne aby w tym miejscu wgrać plik metadanych JPK_VAT, a nie plik JPK_VAT.

Podpisanie pliku należy autoryzować profilem zaufanym. Po poprawnej autoryzacji będzie możliwość zapisania podpisanego pliku.

Wysyłka JPK V7 przez profil zaufany

Następnie w systemie wfirma.pl przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY na etapie wysyłania pliku należy dodać pobrany i podpisany w ePUAP plik z dysku komputera i wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka JPK V7 - załączanie pliku

Jeżeli wystąpią trudności w wysyłce pliku podpisanego przez Profil Zaufany należy pamiętać, że system wfirma.pl udostępnia alternatywne możliwości wysyłki JPK V7:
- przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego
- za pomocą kwoty przychodu (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność)
zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK pracownikom serwisu wfirma.pl przez upoważnienie.

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru złożenia JPK V7 należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK V7 - UPO

Poza opisanym sposobem, JPK V7 można wysłać:
1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
    a. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
    b. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,
2. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK V7 pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów