Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT są zobligowani do generowania oraz wysyłki pliku JPK_VAT zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Termin składania JPK_VAT

JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Profil zaufany eGo - jak założyć?

Profil zaufany stanowi zbiór informacji o użytkowniku. Dane te są odpowiednio zabezpieczone, dzięki czemu nikt nie może podszyć się pod posiadacza profilu zaufanego eGo.

Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w internecie i podpisać elektroniczne dokumenty m.in JPK_VAT.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
- za pomocą internetowego konta bankowego - nie wymaga dodatkowego uwierzytelnienia,
- wypełniając formularz - uwierzytelniając osobiście w jednym z wymienionych punktów potwierdzających.
Szczegółowe ścieżki postępowania związane z każdym z tych sposobów znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: Załóż profil zaufany

Generowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować z systemu plik JPK_VAT zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć okres za który ma zostać złożony.

Wysyłka JPK_VAT profilem zaufanym

Plik JPK_VAT jest generowany w formacie XML zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów. W tej formie powinien być dostarczony w wersji elektronicznej.

Wysyłka JPK_VAT za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu ePUAP 

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT trzeba dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego. W tym celu należy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK_VAT - wysyłka do MF

Aby podpisać JPK_VAT przy zastosowaniu systemu ePUAP należy przejść do zakładki ePUAP i pobrać metadane przez opcję ZAPISZ METADANE JPK VAT NA DYSKU.

Wysyłka JPK_VAT - ePUAP

Następnie należy przejść na stronę Ministerstwa cyfryzacji Obywatel.gov.pl i kliknąć w niebieski przycisk PODPISZ JPK_VAT.

Wysyłka JPK_VAT przez profil zaufany
Po autoryzacji (zalogowaniu się) profilem zaufanym serwis przekieruje nas na stronę gdzie będzie możliwość podpisania pliku.

Wysyłka JPK_VAT - podpisanie profilem zaufanym

Po wybraniu pliku metadanych, z dysku lub przeciągnięciu go w wyznaczone pole, system rozpocznie jego weryfikację. Ważne aby w tym miejscu wgrać plik metadanych JPK_VAT, a nie plik JPK_VAT.

Podpisanie pliku należy autoryzować profilem zaufanym. Po poprawnej autoryzacji będzie możliwość zapisania podpisanego pliku.

Wysyłka JPK_VAT - zapisywanie podpisanego JPK
Następnie w systemie wfirma.pl przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY na etapie wysyłania pliku należy dodać pobrany i podpisany w ePUAP plik z dysku komputera i wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka JPK_VAT - załączanie pliku

Jeżeli wystąpią trudności w wysyłce pliku podpisanego przez Profil Zaufany należy pamiętać, że system wfirma.pl udostępnia alternatywne możliwości wysyłki JPK_VAT:
- przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego
zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK pracownikom serwisu wfirma.pl przez upoważnienie.

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru złożenia JPK_VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK_VAT - UPO

Poza opisanym sposobem, JPK_VAT można wysłać:
1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
    a. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
    b. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,
2. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów)