Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT są zobligowani do generowania oraz wysyłki pliku JPK_VAT zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Termin składania JPK_VAT

JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mikroprzedsiębiorcy, których objął obowiązek wysyłki JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. powinni dostarczyć pierwszy plik JPK_VAT za styczeń, w terminie do 26. lutego 2018 r. (z uwagi, że 25 lutego 2018 r. przypada w niedzielę).

Profil zaufany eGo - jak założyć?

Profil zaufany stanowi zbiór informacji o użytkowniku. Dane te są odpowiednio zabezpieczone, dzięki czemu nikt nie może podszyć się pod posiadacza profilu zaufanego eGO.

Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w internecie i podpisać elektroniczne dokumenty m.in JPK_VAT.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
- za pomocą internetowego konta bankowego - nie wymaga dodatkowego uwierzytelnienia,
- wypełniając formularz - uwierzytelniając osobiście w jednym z wymienionych punktów potwierdzających.
Szczegółowe ścieżki postępowania związane z każdym z tych sposobów znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: Załóż profil zaufany

Generowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować z systemu plik JPK_VAT zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć okres za który ma zostać złożony.

Wysyłka JPK_VAT - dodawanie pliku JPK VAT

Plik JPK_VAT jest generowany w formacie XML zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów. W tej formie powinien być dostarczony w wersji elektronicznej.

Wysyłka JPK_VAT za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu ePUAP 

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT trzeba dostarczyć bezpośrednio do urzędu skarbowego. W tym celu należy w zakładce BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka JPK_VAT z systemu wfirma.pl

Aby podpisać JPK_VAT przy zastosowaniu systemu ePUAP należy przejść do zakładki ePUAP i pobrać metadane przez opcję ZAPISZ METADANE JPK VAT NA DYSKU.

Wysyłka JPK_VAT - ePUAP

Następnie należy zalogować się w systemie ePUAP i kliknąć MOJA SKRZYNKA

wysyłka jpk_vat

Kolejno przejść do zakładki ROBOCZE i wybrać opcję DODAJ PLIK Z DYSKU.

Wysyłka JPK_VAT - dodawanie plikuNastępnie należy zatwierdzić wybór klikając przycisk DODAJ i kolejno przejść do akcji podpisywania pliku wybierając PODPISZ (akcja ta jest dostępna po wejściu w dodany plik, czyli kliknięciu w jego nazwę).

Wysyłka JPK_VAT - jak podpisać plik?

W oknie jakie się pojawi komunikat o braku postaci wizualnej pliku należy potwierdzić wybierając TAK. W kolejnym oknie należy wybrać PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM i potwierdzić podpis.

Wysyłka JPK_VAT - podpisz profilem zaufanym

Wysyłka JPK_VAT - jak potwierdzić podpis?

Kolejnym krokiem jest pobranie podpisanego już pliku używając funkcji POBIERZ.

Wysyłka JPK_VAT - pobieranie podpisuNastępnie w systemie wfirma.pl przechodząc do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY na etapie wysyłania pliku należy dodać pobrany i podpisany w ePUAP plik z dysku komputera i wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka JPK_VAT - wczytywanie danych

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru złożenia JPK_VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK_VAT - generowanie UPO

Poza opisanym sposobem, JPK_VAT można wysłać:
1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
    a. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
    b. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,
2. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów)

Możesz ocenić ten artykuł