Artykuły na temat kilometrówka

Import kilometrówki

Do systemu wFirma.pl możliwy jest import kilometrówki z pliku .CSV czytaj dalej

Kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorcy którzy wykorzystują w prowadzonej działalności swój prywatny samochód w ciężar kosztów mogą zaliczyć wydatki do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki. Sprawdź, jak wygląda kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT. czytaj dalej

Kilometrówka KPiR

Kilometrówkę KPiR należy prowadzić dla samochodów osobowych, niefirmowych, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Ewidencja przebiegu pojazdu (EPP) pozwala na ujęcie w kosztach wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów. czytaj dalej

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki

Przedsiębiorca, wykorzystujący w działalności gospodarczej prywatny samochód, ma możliwość dokonywania rozliczeń wydatków z nim związanych w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. czytaj dalej

Jak poprawnie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?

Aby móc poprawnie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów, w pierwszej kolejności należy wprowadzić pojazd do systemu. Następnie należy wprowadzać trasy, na których używa się samochodu dla celów firmowych. czytaj dalej

Prywatny samochód ciężarowy a kilometrówka

Przedsiębiorca, który używa do celów prowadzenia działalności gospodarczej prywatny samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, nie musi prowadzić kilometrówki. czytaj dalej